Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 30.3.2017

30.3.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Restel rekrytoi ja investoi

Mikael Backman on toiminut Restelin toimitusjohtajana kahden vuoden ajan. Kahden vuoden aikana Restelin tappiot ovat kääntyneet varovaiseksi voitoksi. Vuoden 2016 liiketulos oli plussalla 1,2 miljoonaa euroa. Mikael Backman toteaa, että tulos oli nyt 11,4 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Liikevaihto kasvoi reilulla 8 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Restelillä on seuraavan kolmen vuoden jaksolla tavoitteet korkealla. Restel rekrytoi kolmen vuoden sisällä 2 000 työntekijää lisää ja sijoittaa 100 miljoonaa euroa uusiin ja remontoitaviin hotelleihin ja ravintoloihin. Lähde: Nya Åland

Osittaista vanhuuseläkettä saa 1 500 suomalaista

Eläketurvakeskuksen mukaan jo 1 500 suomalaista saa osittaista vanhuuseläkettä. Helmikuun 2017 loppuun mennessä eläkettä oli hakenut 3 600 henkilöä. Eläkkeen saajista yli puolet täyttää 62 vuotta vuoden 2017 aikana. Osittaisen vanhuuseläkkeen saajista yli 90 % on halunnut eläkkeestä puolet, ja he saavat vanhuuseläkettä keskimäärin 900 euroa kuukaudessa. Lähde: Taloussanomat

Pörssiyhtiöissä johdon vaihtuvuus suurta

Keskuskauppakamari on selvittänyt suomalaisten pörssiyhtiöiden johdon vaihtuvuutta. Toimitusjohtajilla työsuhteen kesto on keskimäärin alle 5 vuotta, hallitusjäsenyyksissä 4,7 vuotta ja johtoryhmän jäsenillä alle 4 vuotta. Uusista toimitusjohtajista yli 70 % tulee yrityksen ulkopuolelta. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ovat keskimäärin 52-vuotiaita. Uusista hallituspaikoista meni 35 % naisille vuonna 2016. Lähde: Talouselämä

Kelan kuntoutusta yhä harvemmille

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahat pienenivät hallituksen budjettileikkausten takia vuonna 2016. Esimerkiksi ASLAK-kuntoutuksen seuraksi luodulle AURA-kuntoutukselle ei myönnetty määrärahoja lainkaan. Harkinnanvaraista kuntoutusta sai vuonna 2016 kaikkiaan 34 200 henkilöä, 25 % vähemmän kuin vuonna 2015. ASLAK-kuntoutukseen osallistui 5 800 kuntoutujaa eli puolet vähemmän kuin vuonna 2015. Lähde: Uutisvuoksi

Lounais-Suomessa koulutuspilotteja

Koulutuspilottien taustalla on Lounais-Suomen alueen positiivinen rakennemuutos. Samalla piloteista saadaan tietoa tulevaa ammatillista koulutusuudistusta varten. Koulutuspiloteissa on kyse ennen kaikkea muunto- ja lisäkoulutuksesta. Lounais-Suomessa tähdätään siihen, että muun muassa Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdas eivät joudu kärsimään osaavan työvoiman puutteesta. Lähde: Turun Sanomat

Etla ennustaa Suomen talouden kasvavan 1,7 %

Etla ennustaa Suomen talouden kasvavan 1,7 % vuonna 2017. Vuosina 2018–19 talous kasvaa 1,5–1,6 %. Etla ennustaa viennin kasvavan pari prosenttia kuluvana vuonna kysynnän, kilpailukyvyn nousun ja investointien tukemana. Vienti lisääntyisi 2,5 % vuonna 2018 ja yli 3 % vuonna 2019. Lähde: Etla, Kauppalehti

Korkeakoulutettujen työttömyys laski helmikuussa

Akavan työttömyyskatsauksen mukaan korkeakoulutettuja työttömiä oli 47 071 helmikuun 2017 lopussa. Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 4,5 %. Esimerkiksi insinöörien, diplomi-insinöörien, tradenomien ja filosofian maistereiden työllisyystilanne parani vuoden takaisesta. Sen sijaan oikeustieteen maistereiden, sosionomien ja sosiaalialan amk-koulutuksen saaneiden työttömyys kasvoi. Tutkijoiden työttömyys väheni hieman. Lähde: Akava