Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 29.12.2016

29.12.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Suomalaisia houkutellaan Norjaan

Suomalaisia houkutellaan töihin Pohjois-Norjassa toimivalle kalatehtaalle 19 euron tuntipalkalla. Seitsemän suomalaista työllistyi elokuussa 2016 Arnoyan saarella sijaitsevalle tehtaalle Oulun kaupungin työllisyyspalvelujen kautta. Kalatehdas on hakenut avoimella haulla Oulusta työntekijöitä noin puolen vuoden työsuhteeseen. Nyt menossa on uusi haku. Lähde: Iltasanomat

Suomen vientiteollisuuden kasvu kertyy maakunnista

Teknologiateollisuuden mukaan maakunnat ovat Suomen moottori, sillä alan yrityksistä kaksi kolmasosaa tulee Uudenmaan ulkopuolelta. Uudenmaan osuus teknologiateollisuuden liikevaihdosta ja työvoimasta on 36 % eli 64 % syntyy muissa maakunnissa. Yksi vientiteollisuuden työpaikka synnyttää 2-4 työpaikkaa muualla. Lähde: Maaseudun Tulevaisuus

Sosiaalietuuksia leikataan laajasti 2017

Lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat vuoden 2017 alussa, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Käytännössä etuudet pienenevät enintään alle 10 euroa kuukaudessa. Myös lapsilisien määrää pienennetään. Toimeentulotuen perusosa suurenee. Työttömyysturvaan tulee paljon muutoksia. Lähde: Kauppalehti

Maatalousyrittäjien työ kuormittaa tuki- ja liikuntaelimiä

Työtehoseuran ja Luken yhteistutkimuksen perusteella monen maatalousyrittäjän työolosuhteissa ja elintavoissa on tuki- ja liikuntaelinten terveyttä vaarantavia seikkoja. Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle joutuu noin 500 maatalousyrittäjää. Vakavat ja toistuvat tuki- ja liikuntaelinvammat työuran aikana lisäävät työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Erityisen suuri riski on kuormittavissa työolosuhteissa työskentelevillä maidontuottajilla. Lähde: Maaseudun Tulevaisuus

Marraskuun 2016 työttömyysaste oli 8,1 %

Tilastokeskuksen mukaan marraskuun 2016 työttömyysaste oli 8,1 % (11/2015: 8,2 %). Työllisyysaste oli 67,7 % (66,0). Marraskuussa oli 213 000 työtöntä, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 2 413 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten 15-24-vuotiaiden työttömyysaste oli 16,1 %, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 483 000 henkeä eli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 166 000, mikä oli 15 000 enemmän vuoden 2015 marraskuuhun verrattuna. Lähde: Tilastokeskus

Työttömyys väheni marraskuussa 2016

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2016 lopussa yhteensä 328 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 13 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 400:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 121 500, mikä on 7 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 900 eli 3 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 800 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa eli yhteensä 40 100. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun aikana 38 700 eli 5 500 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Lähde: TEM

CGI palkkaa tuhat nuorta

IT-yhtiö CGI tarjoaa harjoittelu- ja työpaikkoja tuhannelle IT-alan osaajalle. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita ja vastavalmistuneita pääsemään kiinni työelämään, löytää uusia CGI:lle uusia työntekijöitä sekä täydentää koulutusta käytännön kokemuksella. Suurin osa rekrytoinneista tehdään Future Talent -harjoitteluohjelman kautta. Harjoittelu voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen. Lähde: Taloussanomat

Finnair palkkaa 70 digiosaajaa

Finnair palkkaa 70 digiosaajaa, joiden tehtävänä on luoda lentoyhtiön asiakkaille uusia palveluja sekä kehittää olemassa olevia digitaalisia palveluja. Finnair palkkaa työntekijöitä kahteen isoon kokonaisuuteen. Toinen on digitaalisen palvelun kehitystiimi, jossa yhtiön mukaan on tarkoitus luoda etenkin asiakasta koskettavia palveluita. Toinen kokonaisuus rekrytoinnissa on digitaaliseen transformaatioon liittyvät osaajat. Lähde: Taloussanomat