Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 28.1.2016

28.1.2016 klo 11:42

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Saimaa Terminalsille uusia työpaikkoja

Sahatavaraliikenne kasvoi viime vuonna Haminan satamassa. Saimaa Terminals Oy:n ja sahatavaran rooli ovat edelleen kasvussa ja uusia työntekijöitä tarvitaan. Saimaa Terminalsiin on syntynyt arviolta 30 uutta työpaikkaa. Puulastit tulevat MCM-Timberiltä, Crown Timberiltä, UPM:ltä ja Stora Ensolta. Lähde: Kymen Sanomat

Turvapaikanhakijat lisäävät työpaikkoja

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa Suomessa tarvitaan yhä enemmän työvoimaa. Maahanmuuttovirastoon, Punaiseen Ristiin, Helsingin hallinto-oikeuteen sekä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on jo palkattu uutta väkeä. Oikeuslaitos, Maahanmuuttovirasto ja SPR ovat rekrytoineet jo yli 2 000 työntekijää. Maahanmuuttoviraston henkilöstömäärä on lähes kaksinkertainen vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2016 on tulossa edelleen lisää rekrytointeja. Lähde: Keskisuomalainen

Hanke nuorten työelämävalmiuksista

Ehkäisevän päihdetyön järjestö Music Against Drugs aloitti syksyllä 2015 hankkeen, joka vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Jyväskylästä lähtöisin oleva järjestö tarjoaa nuorille harjoittelujaksoja, joiden sisältö ja kesto räätälöidään nuorten omien tavoitteiden mukaisesti. Nuorisolähtöinen toimintamalli kannustaa opiskelevia, työttömiä ja vastavalmistuneita nuoria työelämään ja siinä selviytymiseen. Tiimiharjoittelusta on suunniteltu jatkossa myös valtakunnallista toimintamallia. Lähde: Keskisuomalainen

Ansiosidonnaisen lyhennys

Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kaavaillut sadan päivän lyhennykset pienentävät työntekijöiden ja työnantajien maksamia työttömyysvakuutusmaksuja vasta vuosien päästä. Tilanne hahmottuu tarkemmin vasta loppukesästä, kun poliittiset ratkaisut työttömyysturvan säästöistä on selvillä ja Työttömyysvakuutusrahasto on laatinut vuoden 2017 budjettinsa. Lähde: Turun Sanomat

Alkoholin suurkuluttajan ansiot pienemmät

Suomalaistutkimuksen mukaan alkoholin suurkuluttajan ansiot ovat noin viidesosan pienemmät kuin kohtuukäyttäjän ansiot. Tutkimuksessa vertailtiin identtisten ja epäidenttisten kaksosten alkoholinkäyttöä ja tulotasoa 20 vuoden ajan. Alkoholin kohtuukäyttäjät tienasivat seurantajaksolla noin 21 000 euroa vuodessa, kun alkoholin suurkuluttajien ansiot jäivät noin 18 000 euroon. Tutkimuksen mukaan vähiten ansaitsivat aiemmin alkoholia käyttäneet mutta nykyisin raitistuneet. Kohtuukäyttäjien ja suurkuluttajien välinen ero tulotasoissa johtuu hyvin pitkälti siitä, että suurkuluttajilla työssäoloaika jää kohtuukäyttäjiä lyhyemmäksi. Lähde: Savon Sanomat

Vastavalmistuneet työllistyivät heikosti vuonna 2014

Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni edelleen vuonna 2014. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista. Vuosi valmistumisesta töissä oli 66 %, joka on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä taantumavuonna 2009. Vuonna 2014 päätoimisesti työskenteli 51 % ja opiskelujen ohella töissä kävi 15 %. Työttömien osuus 13 %:iin eli kaksi prosenttiyksikköä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista joka viides oli työttömänä vuonna 2014. Töissä oli 65 %, joista työn ohella opiskeli 9 %. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista joka kymmenes ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista lähes 9 % oli työttömänä. Molemmilta koulutusasteilta 83 % sai töitä. Tohtoreiden työllistyminen heikkeni lähes 4 prosenttiyksikköä ja vastavalmistuneista tohtoreista työskenteli 84 %. Lähde: Tilastokeskus

69 % ei usko maahanmuuttajien vievän työpaikkoja

Suomalaisen Työn Liitto selvitti, miten suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttajiin ja heidän työllistymiseensä. Kyselyyn vastanneista 69 % oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteen "maahanmuuttajat vievät meiltä työpaikat" kanssa. Suomalaisen Työn Liiton mukaan Suomen huoltosuhde heikkenee lähivuosina vuosina ja uusia työntekijöitä tarvitaan. Kaikilla aloilla ei nytkään ole riittävästi työntekijöitä, mikä on ristiriitaista, koska työttömiä on paljon. On tärkeää, että Suomessa pystytään tarjoamaan työtä työn perässä tuleville maahanmuuttajille. Kysely tehtiin Cint Oy:n toimesta ja sen suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Siihen vastasi 1 018 henkilöä. Lähde: Suomalaisen Työn Liitto