Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 27.4.2017

27.4.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Kuuden tunnin työajasta etuja, mutta mistä raha?

Tutkimusten mukaan kuuden tunnin työpäivä on työntekijöille parempi vaihtoehto kuin kahdeksan tunnin päivä. Lyhempi työaika parantaa motivaatiota, vireyttä ja työtyytyväisyyttä sekä vähentää stressiä ja sairauspoissaoloja. Työterveyslaitoksen tutkijaprofessori Mikko Härmän mukaan tutkimuksissa ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, että säästöt olisivat suuremmat kuin kustannukset. Tämän vuoksi perinteinen kahdeksan tunnin työaika on monille paras vaihtoehto. Härmän mukaan työajan tulisi kuitenkin myös joustaa tarvittaessa. Lähde: Työterveyslaitos

Hallitus ei saa kiristää palkansaajien verotusta

SAK, STTK ja Akava vaativat yhteisessä verokannanotossaan, että hallitus ei kiristäisi palkansaajien verotusta puoliväliriihessä. Järjestöt muistuttavat, että Suomen talous on alkanut vihdoin elpyä ja kasvaa. SAK:n, STTK:n ja Akavan mukaan hallituksen tulee kompensoida kilpailukykysopimuksesta johtuvat eläke- ja sosiaaliturvamaksujen korotukset kaikissa palkkaluokissa vuosina 2018 ja 2019. Lisäksi ansiotuloverotukseen tulee tehdä täysimääräiset inflaatiota ja yleistä ansiotason nousua vastaavat tarkistukset. Lähde: Akava

Vaasan kaupungin maksettava tuntipalkkoja takaisin

Työtuomioistuin on määrännyt Vaasan talotoimen maksamaan kymmenelle työntekijälleen takaisin osan vuonna 2014 poistetuista tuntipalkoista. Kaupungin on otettava uudelleen käyttöön tuntipalkkaosuus. Lähde: Vasabladet

Mobiilisovellus ennustaa terveysriskejä

VTT:n tutkimusryhmän ja Odum Oy:n raportin mukaan 52 % suomalaisista työntekijöistä työskentelee väsyneenä. Uniongelmista kärsii 17 %. VTT:n ja Odumin kehittämä mobiilisovellus ennustaa terveysriskejä ja ohjaa sovelluksen käyttäjiä. Lähde: Tekniikka & Talous

Good Workingin puhelinsovellus edistää työhyvinvointia

Kaarinalainen Good Working Oy on kehittänyt älypuhelinsovelluksen, jolla pyritään vähentämään työpaikkojen sairauspoissaoloja ja edistämään työhyvinvointia. Sovelluksen avulla työntekijät voivat antaa nimettömästi palautetta reaaliaikaisesti päivittäin vuosittaisen kyselyn sijaan. Sovelluksen markkina-alueena ovat etenkin Pohjoismaat ja lisäksi muu Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lähde: Turun Sanomat

Nuoret sepelvaltimotautipotilaat liian usein työkyvyttömyyseläkkeelle

Tyksin Sydänkeskuksen tutkimuksessa havaittiin alle 50-vuotiaiden sydänpotilaiden jäävän yllättävän usein työkyvyttömyyseläkkeelle ohitusleikkauksen ja pallolaajennuksen jälkeen. Pallolaajennuspotilaista 11 % ja ohitusleikatuista potilaista 27 % päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka heillä oli 41 kuukauden pituisena seuranta-aikana hyvin vähän sydäntapahtumia. Viiden vuoden kuluttua joka kolmas ohitusleikattu ja joka seitsemäs pallolaajennuksessa ollut potilas oli työkyvyttömyyseläkkeellä. Lähde: Mediuutiset

Kiinteistötyönantajilla aiempaa valoisammat näkymät

Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Graménin mukaan kiinteistöpalvelualan näkymät ovat hieman valoisammat kuin aiemmin. Kiinteistöpalvelualan talouskatsauksen mukaan alan liikevaihto on kasvanut runsaat 4 % vuodesta 2015. Kun yleinen talouskasvu nopeutuu, myös kiinteistöpalvelujen kysyntä kasvaa. Lähde: Kauppalehti