Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 23.2.2017

23.2.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Yleislääkäripula vaivaa melkein koko Suomea

Yleislääkäreistä on pulaa suuressa osassa Suomea. Vain Pirkanmaalla hakijoiden ja paikkojen määrä on tasapainossa. Yleislääkäripula koettelee pahimmin maakuntien suurimpia asutuskeskuksia. Tilastokeskuksen mukaan yleislääkärin keskipalkka vuonna 2005 oli 6 328 euroa kuussa, ja mediaanipalkka 5 729 euroa kuussa. TE-toimistojen ammattibarometrin mukaan yleislääkäri 15 ammatin joukossa, joissa työnhakijoista on eniten pulaa. Lähde: Iltalehti

Vähimmäispalkan alentaminen keinoksi työllisyyden parantamiseen?

Talouspolitiikan arviointineuvosto on esittänyt vähimmäispalkan alentamista keinona työllisyyden parantamiseen. Tilapäistä alentamista voitaisiin käyttää joissain tehtävissä sisääntulopalkkana, jonka avulla voidaan työllistää esimerkiksi maahanmuuttajia tai nuoria, joilla ei ole aiempaa työkokemusta. Lähde: Aamulehti

Rakentumisen vilkastuminen lisäsi työtapaturmia

Vuonna 2016 rakentamisen nopea vilkastuminen lisäsi aliurakoitsijoiden ja uusien työntekijöiden käyttöä ja sen myötä tapaturmia. Skanska on tunnettu työturvallisuuden malliyrityksenä, mutta sielläkin tapaturmataajuus nousi yli kaksinkertaiseksi 3:sta 6,4:ään tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Eniten kasvoi aliurakoitsijoiden tapaturmien määrä. Myös Ruotsissa vilkas rakentaminen on näkynyt tapaturmien kasvuna. Ruotsissa Skanskan tapaturmataajuus oli 5,8, mutta Suomessa tapaturmat olivat Ruotsia lievempiä. SRV:ssä tapaturmataajuus heikkeni 8,7:stä 14,6:een. Yhtiö käyttää lähes pelkästään aliurakoitsijoita. YIT:llä tapaturmataajuus laski 10:stä 9,8:aan. Lähde: Rakennuslehti

Hyvä johtaminen voi vähentää unihäiriöitä

Työterveyslaitoksen tuore tutkimus kertoo, että hyvä johtaminen ja hyvät työolot voivat vähentää unihäiriöitä. Toisaalta epäoikeudenmukainen johtaminen ja työstressi lisäävät unihäiriöitä.Työterveyslaitos käytti kuntasektorin seurantatutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kyselytutkimuksen tietoja. Mukana on 24 873 henkilön tiedot. Lähde: Mediuutiset

SAK:n liittojen jäsenistä 2/5 osallistui työnantajan koulutukseen

SAK:n työolobarometristä ilmenee, että SAK:n liittojen jäsenistä noin 2/5 osallistui työnantajan kustantamaan koulutukseen vuonna 2015. Vuonna 2014 työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui noin puolet vastaajista. Barometrin kyselyyn vastasi keväällä 2016 noin 1 200 henkilöä, jotka kuuluvat SAK:n liittoihin. Lähde: Ilkka

Uusi postilaki vie tuhansia työpaikkoja

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n mukaan hallituksen esitys uudeksi postilaiksi hävittää Suomesta jopa 3 000 työpaikkaa. Lakiesityksessä yleispalveluun kuuluvaa kirjeen kulkunopeutta hidastetaan kahdesta päivästä viikkoon. PAU:n puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan kahden päivän kulkunopeus on taannut muunkin postin kulkunopeuden, ja hidastaminen vaikuttaisi koko postin kulkuun enemmän kuin on ymmärretty. Lakiesityksen mukaan Postin tulee kilpailuttaa jakelu niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa. Lähde: Talouselämä

Communicare Finlandin mukaan henkilöstöä vaikea saada

Communicare Finland Oy haluaisi laajentua Forssaan. Se on jo löytänyt tilat, mutta työntekijöiden löytäminen on ollut hankalaa. Alkuvaiheessa yhtiö tarvitsisi ainakin kymmenen henkilöä päivätyöhön ja myöhemmin lisäksi henkilöitä iltatöihin vakituiseen työsuhteeseen. Lähde: Forssan Lehti

Nordean neuvontapalveluyksikkö palkkaa henkilöstöä Vaasaan

Nordean neuvontapalveluyksikössä Vaasassa työskentelee 140 henkilöä. Pankki palkkaa kesään 2017 mennessä vielä 60 työntekijää lisää. Keskus toimii ympärivuorokautisesti. Lähde: Pohjalainen