Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 2.3.2017

2.3.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Huoli työllistymisestä ajaa opettajia Ruotsiin

Huoli opettajien työtilanteesta Suomessa ja aiempaa kireämmäksi koettu kieli-ilmapiiri ajavat ruotsinkielisten opettajaopiskelijoiden yhdistyksen FSLF:n tekemän kyselyn mukaan ruotsinkielisiä opettajia Ruotsiin. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista kolme neljäsosaa kertoi, että voisi ajatella hakevansa työtä Ruotsista. Lähde: Hufvudstadsbladet

Toimistotyöntekijöiden työpäivä pitenee Tampereella

Tampereen kaupungin hallinto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien noin 2 400 henkilön työpäivää ollaan pidentämässä 30 minuutilla. Tällä hetkellä työaikaan kuuluvaa ruokataukoa esitetään pidettäväksi jatkossa omalla ajalla. Tavoitteena on päästä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen taukokäytäntöön. Lähde: Aamulehti

Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallinen toimintasuunnitelma tehty

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä on laatinut ehdotuksen kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansalliseksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2017-2020. STM:n mukaan joka viides työikäinen suomalainen kärsii kroonisesta kivusta, joka voi johtaa työkyvyn menetykseen ja mittaviin kustannuksiin yhteiskunnalle. Vuonna 2013 maksettiin sairauspäivärahoja ja työkyvyttömyyseläkkeitä 469 miljoonaa euroa pelkästään selkäsairauksien perusteella. Lähde: Talouselämä

Korkeakoulutettujen työttömyys väheni

Akavan mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kääntyi vuoden 2016 lopussa laskusuuntaan. Korkeakoulutettuja työttömiä oli tammikuun 2017 lopussa yhteensä 49 293. Se on 2,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 26 710 ja ylemmän 20 872; molemmissa ryhmissä suunta oli alaspäin. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 711 henkilöä eli sama määrä kuin edellisvuonna. Tammikuun lopussa oli työttömänä 6 950 insinööriä (muutos vuoden aikana -7,1 %), 4 741 tradenomia (-3,4 %), 3 203 filosofian maisteria (humanistiset tieteet) (-2,6 %) ja 2 739 diplomi-insinööriä (-7,9 %).Työttömien määrä kasvoi edelleen nopeahkosti sosionomeilla ja sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneilla (+15,5 %), oikeustieteen maistereilla (+14,8 %) ja kasvatustieteen maistereilla (+14,0 %). Lähde: Akava

Suomessa tehdään maailmanluokan työtä

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan Suomessa tehdään maailmanluokan työtä. Suomalainen työelämä pärjääkin kansainvälisessä vertailussa mainiosti. Ajatuksia herättää toisaalta esimerkiksi se, että syksyllä 2016 julkaistun suomalaisen työn indikaattorin perusteella lähes puolet suomalaisista pystyisi työskentelemään tehokkaammin. Suomalainen työvoima on näin ollen vajaakäytöllä. Siihen pitää keksiä ratkaisu. Lausalan mielestä Suomen kannattaa pohtia työn järkevöittämistä ja sitä, miten kerrottaisiin rinta rottingilla suomalaisista tuotteista ja palveluista muille. Lähde: Maaseudun Tulevaisuus