Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 22.9.2016

22.9.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Saimaa Terminals kouluttaa oppisopimuskoulutuksella

Saimaa Terminals aloittaa Haminan satamassa uusien ahtaajien koulutuksen. Kaksivuotiseen oppisopimuskoulutukseen otetaan mukaan 15 henkilöä. Saimaa Terminalsin työmäärät ovat kasvaneet ja uusille ahtaajille on tarvetta. Yhteistyötä tehdään Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa. Lähde: Yle

Persoonallisuustestit pois rekrytoinneista?

Helsingin yliopiston psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen sanoo, että ihmisen persoonallisuus ei ennusta sitä, kuinka hyvin hän soveltuu tiettyyn työtehtävään. Hän sanoo, että työnantajien käyttämissä persoonallisuustesteissä ei ole mitään vikaa, mutta ongelmallista on se, miten testejä käytetään. Käyttötapa ei aina vastaa nykytieteen käsitystä. Keltikangas-Järvisen mukaan persoonallisuustestejä ei tulisi käyttää silloin lainkaa, kun valitaan henkilöitä johtotehtäviin. Testit ennustavat ihmisen toimintastrategioita tai käyttäytymismallia hyvin heikosti. Ihminen valitsee toimintatavat aiempien kokemusten ja useiden muiden tekijöiden perusteella. Johtotehtävissä menestymistä ennustetaan enemmänkin kognitiivisillä kyvyillä kuin persoonallisuudella. Lähde: Helsingin Sanomat

Nuorten perämiesten työehdot heikentyivät

Suomalaisten nuorten perämiesten työehtoja on muutettu samanlaisiksi kuin EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden. Näin helpotetaan ihmisten pääsyä koulutusta vastaavaan työhön. Suomalaisten ja EU:n ulkopuolisten perämiesten palkkaero on johtunut siitä, että 1:1-vuorottelujärjestelmä ei ole koskenut EU:n ulkopuolista työvoimaa. Jatkossa suomalaisille alimman tason perämiehille maksetaan palkkaa vain työssäoloajalta. Sopimus koskee vain sellaisia Suomen lipun alla liikennöiviä laivoja, joilla on miehistöä sekä EU-maista että niiden ulkopuolelta. Tällaisia aluksia on nyt noin 60 kappaletta. Sopimuksen solmivat Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto. Lähde: Helsingin Sanomat

Isännöitsijöiden työmäärä on kasvanut

Isännöintiliiton selvityksen mukaan isännöitsijöiden kokonaistyömäärä on lisääntynyt lähes 10 % vuoden aikana. Eniten työmäärää ovat kasvattaneet korjaushankkeiden suunnittelu ja hankinta. Isännöitsijät arvioivat, että työmäärä jatkaa kasvuaan myös jatkossa. Lisääntynyt työmäärä johtuu siitä, kun taloyhtiöitä korjataan kiihtyvällä tahdilla, lainsäädäntö lisää velvollisuuksia ja asiakkaiden palvelutarpeet kasvavat. Korjaushankkeiden suunnitteluun ja hankintaan liittyvä työmäärä on kasvanut eniten eli yhteensä 16 % viimeisen vuoden aikana. Erilaiset viranomaisvelvoitteet kasvoivat 13 %. Asukasviestintä kasvoi 11 %. Isännöintiliitto on huolissaan työkuormasta. Lähde: Isännöintiliitto

Asiantuntijoille 152 tunnin kuukausityöaika?

Tradenomiliitto TRAL esittää, että asiantuntijatyötä tekeville tulisi 152 tunnin kiinteä kuukausityöaika. Mallissa kaikki viikonpäivät ja tunnit olisivat samanarvoisia ja työntekijä voisi itse järjestää työaikansa itselleen ja työhönsä sopiviksi. Töitä voisi halutessaan tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja päivien pituudet voisivat vaihdella. Liitto muistuttaa, että asiantuntijatyössä olennaista on työn tulos eikä siihen käytetty aika tai paikka. Lähde: Taloussanomat

Etätyön ohjeistukset vaihtelevat

Etätyön ohjeistuksissa on työpaikoilla hyvin paljon vaihtelua. Joillakin työpaikoilla etätyötä tekevälle on tarkat pelisäännöt ja sopimukset, toisilla työpaikoilla käytäntöjen laatiminen on vasta alussa tai suullinen sopimus riittää. Tiukimmat säännöt liittyvät tyypillisesti tietoturvaan. Etätyötä tekevien osuuskin vaihtelee paljon yrityksissä. Lähde: Helsingin Sanomat

Palkansaajajärjestöillä ehdotukset työllisyyden parantamiseen

Valtiovarainministeri Martti Hetemäen työryhmä miettii keinoja, joilla saadaan aikaan ainakin 10 000 uutta työpaikkaa. Työn pohjaksi on listattu kokonaisuus ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta kannustavammaksi. Sen olisi määrä tuoda 8 000 työpaikkaa. Palkansaajajärjestöt eivät ole valmiita ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksiin tai porrastuksiin. Järjestöt ovat listanneet neuvotteluihin omat tavoitteensa. SAK:n tavoitteiden kärjessä on muutokset työttömien karenssiaikoihin. Akava haluaa työttömille rajattoman opiskeluoikeuden, jos työtön on työn vastaanottovelvollisuuden piirissä. Myös SAK ja STTK haluavat työttömille paremmat mahdollisuudet opiskeluun. Palkansaajajärjestöt haluavat myös uudistaa perhevapaita. STTK haluaa, että työmatkakulujen verovähennysoikeuteen tartutaan. Lähde: Aamulehti

Finnair ja Slush-tapahtuma yhteistyöhön

Finnair aloittaa yhteistyön Slush-tapahtuman kanssa. Finnairin tavoitteena on etsiä kasvuyrityskumppaneita yhteistyöhankkeisiin ja vauhdittaa innovaatioita ja digitalisaatiota yhtiön sisällä. Slush järjestää kaksi suoraa edestakaista lentoa Helsingin ja San Franciscon välillä marras- ja joulukuussa 2016. Slush lennättää San Franciscosta noin 300 yrittäjää, sijoittajaa ja puhujaa tutustumaan pohjoismaisiin kasvuyrityksiin Slushissa. Finnairin ja Slushin yhteistyöhön kuuluu myös digitaalisten valmiuksien koulutusohjelma. Finnair osallistuu Slush-tapahtumiin Singaporessa, Shanghaissa ja Tokiossa. Lähde: Finnair

Työllisyys parani EU-maissa, Suomessa EU:n toiseksi heikoin suunta

Eurostatin mukaan työllisyys parani euroalueella 0,4 % ja koko EU:n alueella 0,3 % huhti-kesäkuussa 2016 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2016. Toisen vuosineljänneksen lopussa EU-maissa oli töissä 232,1 miljoonaa ihmistä ja työllisyys oli EU:n historian korkeimmalla tasolla. Euroalueella oli töissä 153,3 miljoonaa ihmistä. Suomen työllisyys pysyi kuitenkin ennallaan ja kehitys oli EU:n toiseksi heikoin Kroatian jälkeen. Eniten työllisyys parani Virossa, Irlannissa ja Liettuassa. Suomen työllisyys kasvoi 0,5 % vuoden takaisesta, mikä oli EU:n kolmanneksi heikoin luku. Lähde: Talouselämä

Psykiatripula vaivaa

Pohjois-Pohjanmaalla, Ylivieskassa toimivan Visalan sairaalan tilanne on vaikea, kun sairaanhoitopiiri on päättänyt aloittaa henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Työntekijöitä on runsaat sata. Yt-prosessi johtuu lääkäripulasta. Psykiatripula on kova koko Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä OYSin lääkärit tekevät Visalaan käyntejä säännöllisesti. Lähde: Kaleva