Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 2.2.2017

2.2.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Dedicare etsii hoiva-alan osaajia Norjaan

Norjalainen hoiva-alan henkilöstöpalveluyritys Dedicare etsii Suomesta alan osaajia. Se hakee ennen kaikkea sairaanhoitajia, erikoissairaanhoitajia, kätilöitä ja terveydenhoitajia Norjaan. Dedicarella on sopimus kaikkien norjalaisten sairaaloiden kanssa. Lisäksi työpaikkoja on tarjolla muun muassa terveyskeskuksissa. Lähde: Pohjalainen

Kaupan liitto haluaisi selkeämmät säännöt lisätyön tarjoamiseen

Kaupan liiton mukaan työnantajilla pitäisi olla oikeus päättää tarvitsemastaan työntekijöiden määrästä ja lisätyön tarjoamisvelvoitetta tulisi selkeyttää. Asiaan liittyy nyt jäykkyyttä, joka estää lisätyön antamisen. Nykyisen lain mukaan työnantajan on tarjottava töitä ensin omille osa-aikaisille työntekijöilleen ennen kuin voi palkata uuden työntekijän. Kaupan liittoon tulleen tiedon mukaan erityisesti pienet yritykset eivät uskalla palkata työntekijöitä riitojen pelossa. Lähde: STT

Metalliliiton jäsenten työttömyys laski

Metalliliiton jäsenistä reilut 27 000 sai ansiosidonnaista päivärahaa vuonna 2016. Se oli noin 2 500 vähemmän kuin edellisvuonna. Liitossa on jäseniä noin 140 000, ja jäsenten työttömyys laski alimmalle tasolle sitten vuoden 2008. Työttömyysprosentti on pienentynyt vuodesta 2014 lähtien. Kassan jäsenmaksuakin on laskettu hieman. Vuonna 2017 se on 0,64 %. Lähde: Talouselämä

Suomen Yrittäjien työttömyyskassaan uusia jäseniä

Suomen Yrittäjien työttömyyskassaan on liittynyt noin 500 uutta jäsentä tammikuussa 2017. Jäseniä on nyt runsaat 25 000. SYT-kassan kassanhoitaja Merja Jokinen sanoo puhelinneuvonnan keskustelujen perusteella, että yrittäjät perustelevat työttömyyskassaan liittymistä pääasiassa sote- ja liikenneuudistusten aiheuttamalla epävarmuudella. Pienet yritykset ovat huolissaan siitä, miten he pystyvät tarjoamaan palvelujaan, kun sote-palvelujen valinnanvapaus astuu voimaan ja kun esimerkiksi taksiliikenne avataan kilpailulle. Lähde: Taloussanomat

Naistradenomit pyytävät 14 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet

Miestradenomit saavat 612 euroa enemmän kuukaudessa, keskipalkalla mitattuna, kuin naistradenomit. Sukupuolten välinen palkkaero oli vuonna 2016 hieman pienempi kuin vuonna 2015. Tradenomiliiton mukaan palkkaeroon vaikuttavat muun muassa erilainen sijoittuminen erilaisiin tehtäviin ja eri toimialoille sekä se, että naiset pyytävät pienempää palkkaa kuin miehet. Selvityksen mukaan miestradenomit pyytävät keskimäärin 14 % enemmän palkkaa kuin naiset. Miesten palkkapyynnöt olivat vuonna 2016 keskimäärin 433 euroa suurempia kuin naisten ja miesten toteutunut palkka keskimäärin 410 euroa suurempi. Lähde: Tradenomiliitto

Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni

Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni Tilastokeskuksen mukaan edelleen vuonna 2015. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 80 % oli työssä ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista 65 %. Kaikista tutkinnon suorittaneista työssä oli 65 %. Osuus oli prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2014. Tilastokeskus mittaa vastavalmistuneiden työllistymistä vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen. Kaikista tutkinnon suorittaneista työskenteli päätoimisesti 50 % ja opiskelujen ohella 15 %. Työttömänä oli 14 %. Sekä miesten että naisten työhön sijoittuminen heikkeni hieman vuoteen 2014 verrattuna. Miehistä työllisiä oli 59 % ja naisista 70 %. Lähde: Tilastokeskus