Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 22.12.2016

22.12.2016 klo 7:00

Uutikooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Työn imun vahvistaminen kannattaa

Eläketurvakeskuksen tekemässä Työolot ja työurat -tutkimuksessa todetaan, että johtamiskäytännöillä, työn imun vahvistamisella ja henkilöstökoulutuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi työuran pituuteen. Ne tulisi nähdä yhtä tärkeinä kuin vaarojen ja haittojen ehkäiseminen. Työntekijöiden halua jatkaa työssä vanhuuseläkkeelle asti voidaan lisätä vahvistamalla työn imua. Työhönsä tyytyväiset ajattelevat vähemmän eläkkeelle siirtymistä. Lähde: Eläketurvakeskus

Uusi älypuhelinsovellus kertoo, mihin sairaanhoitajien aika kuluu

Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa on testattu uutta älypuhelinsovellusta, joka mittaa hoitajan käyttämän ajan sekä paikantaa, missä aika on käytetty. Yhden vuodeosaston hoitajat siirtyvät viikossa 6 000-10 000 kertaa huoneista toiseen osaston sisällä. Lähde: Kaleva

Työttömälle neljä kuukautta aikaa kokeilla yrittäjyyttä?

Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén ovat laatineet ehdotuksen, jossa työtön voisi kokeilla yrittämistä neljä kuukautta eikä menettäisi kokonaan työttömyysturvaansa. Yrittäminen katsottaisiin sivutoimiseksi. "Työttömän yrittäjän" olisi kuitenkin otettava vastaan kokopäivätyötä ja osallistuttava työllistymispalveluihin. Lähde: Taloussanomat

Keskustan malli perhevapaista saa kiitosta

Keskustan esittelemä malli perhevapaiden muutoksesta saa opposition kansanedustajilta kiitosta, mutta varauksin. Opposition edustajat vaativat mallin jalostamista nopeasti valmiiksi. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen lukeutuu yhteiskunnan peruskysymyksiin. Niihin vaikuttavat myös muut tekijät kuin keskustan tekemä ehdotus. Lähde: Kaleva