Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 21.4.2016

21.4.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Oulussa harjoittelupaikkoja nuorille

Oululaisille nuorille tarjotaan harjoittelupaikkoja Oulussa toimivista ICT-yrityksistä. Alan yritykset tarvitsevat ainakin 7 000 uutta työntekijää vuoteen 2030 mennessä. Luku pohjautuu alan yritysten arvioihin ja siihen, että suhteellisen nuori ala alkaa olla siinä vaiheessa, että kokeneimmat siirtyvät eläkkeelle. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi, BusinessOulu ja kymmenkunta alan yritystä ovat aloittaneet vetovoimatyön tilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on päästä samaan tilanteeseen, joka Oulussa oli vielä 1990-luvulla. Tällöin harjoittelupaikka oli itsestäänselvyys ja osaajat napattiin koulunpenkiltä suoraan töihin. Lähde: Kaleva

Työtilat pienentyvät, vaihtoehdot kasvavat

Pääkaupunkiseudulla on tyhjää toimistotilaa yli miljoona neliömetriä. Tämä on 13 % vuokrakannasta. Yksi syy vapaan työtilan määrään on se, että työtilat ovat pienentyneet yli puoleen entisestä. Suurin muutos on mobiili, joka mahdollistaa etätyön tekemisen. Toimistoissa ei enää välttämättä ole omia työpisteitä tai työhuoneita. Toinen trendi on yhteisöllisten työtilojen määrän kasvu. Työtilojen pienentyminen voi liittyä osin muutosjohtamiseen yrityksissä. Työtilojen muuttuminen yhteisöllisemmiksi poistaa osastojen välistä siiloutumista, hierarkiaa ja informaation saanti paranee. Tilojen toiminnallisuus, työssä jaksaminen ja viihtyvyyden paraneminen lisääntyvät. Lähde: Helsingin Sanomat

Yrityksiä kannustetaan kasvamaan ja kansainvälistymään

Hallitus aikoo yrittäjyys- ja työllisyyspaketin myötä madaltaa kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Asiasta kertoi elinkeinoministeri Olli Rehn. Rehnin mukaan on tärkeää saada suurempi joukko yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Hallitus rohkaisee yrittäjyyspaketin avulla yrityksiä seuraavan askeleen ottamiseen. Yksinyrittäjän tukipaketilla madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Siinä käytettäisiin starttirahaa, palkkatukea tai muuta kannustinta. Yrittäjä voisi palkata työntekijän myös avoimilta työmarkkinoilta. Nykyinen palkkatuki on rajattu työttömän palkkaamiseen. Rehn kertoo myös innovaatioseteleistä ja innovaatiopankista, jotka toisivat yhteen tutkimuslähtöisten ideoiden tuottajia ja uusien ratkaisujen hyödyntäjiä. Hyviä patentteja ei jätettäisikään enää pöytälaatikkoon. Lähde: Yle

Työllisyyspaketissa malli korkeasti koulutetuille

Hallituksen esittelemään työllisyyspakettiin sisältyy korkeasti koulutetuille pitkäaikaistyöttömille kehitetty malli, joka tukee kasvuyrityksiä osaavan työvoiman saamisessa. Kasvuyrityksille markkinoidaan vuoden 2019 loppuun asti rekrytointitapaa, jolla korkeasti koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä voidaan palkata koulutuksen, oppisopimuksen tai työllistämistuen avulla. Hallitus arvioi, että näin 4-8 % eli 1 000-2 000 korkeasti koulutettua pitkäaikaistyötöntä voitaisiin saada töihin. Lähde: Kaleva

Miesten osuus kaupan alan palkansaajissa lisääntyy

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan miehiä oli vuonna 2015 kaupan alan palkansaajissa lähes yhtä paljon kuin naisia. Naisten määrä kaupan alan töissä on tällä hetkellä pienimmillään kymmeneen vuoteen. PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto toteaa, että kaupan alalla ovat vähentyneet etenkin myyjän tehtävät, joissa naisia työskentelee yleensä paljon. Varastohoitajien ja esimiesten määrät ovat kasvaneet. Miehet päätyvät kaupan alalla herkemmin esimiehiksi kuin naiset. Kaupan liiton ekonomisti Jaana Kurjenojan mukaan sopeutustoimet ovat ilmeisesti kohdistuneet enemmän naisten ammatteihin. Toisaalta tilannetta voi tulkita niinkin, että miehet ovat niukkojen työtilaisuuksien aikana hakeutuneet kaupan alalle. Lähde: Etelä-Suomen Sanomat

Vantaa palkkaa taidekasvattajia

Vantaan kaupunki palkkaa päiväkoteihinsa taidekasvattajia. Kaupunki muuttaakin taidekasvatuskokeilunsa vakituiseksi. Viiteentoistapäiväkotiin tulee perinteisen avustajan tilalle taidepedagogi, jolla on kasvatusalan tutkinnon lisäksi tutkinto omalta taiteenalaltaan. Taidekasvattajat sijoitetaan ryhmiin, joissa vähintään yksi lapsi tarvitsee avustajaa. Helsingin yliopiston johtaman tutkimusryhmän mukaan taidekasvatuksesta on hyötyä kuitenkin koko päiväkotiryhmälle. Lähde: Helsingin Sanomat

Pikkulasten äitien työllisyysaste laskussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yhä harvempi pienen lapsen äiti käy töissä. Vuosien 2008 ja 2014 välillä alle 3-vuotiaiden lasten äitien työllisyysaste laski 54 %:sta 47 %:iin. Myös kaikkien 20-59-vuotiaiden työssä käyvien naisten osuus on pudonnut tuona aikana vain kaksi prosenttiyksikköä. Tilastokeskuksesta arvioidaan, että syy voi olla se, että pikkulasten äidit ovat lykänneet talouskriisin aikana töihin paluutaan. THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmen mukaan talouskriisi ei yksiselitteisesti lisännyt kotiäitikulttuurin suosimista. Osa äideistä on jatkanut kotiäiteinä, mutta äitejä on edelleen myös työttöminä työnhakijoina sekä opiskelijoina. Myös osa-aikatyö kiinnostaa pienten lasten äitejä. THL:n ja Kelan tekemään perhevapaakyselyyn vastasi 28% töihin palanneiden 2-vuotiaiden kuopusten äideistä. Lähde: Helsingin Sanomat