Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 21.1.2016

21.1.2016 klo 12:53

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Zalando työllistää Suomessa

Saksalainen Zalando perusti elokuussa 2015 Suomeen teknologiayksikön, jonka aloitus vaikuttaa lupaavalta. Yksikkö työllistää nyt 25 henkilöä – mutta se on vasta alku. Zalandon teknologiayksikön tavoitteena on palkata pitkällä tähtäimellä useita satoja työntekijöitä. Yksikkö kehittää muun muassa mobiilisovelluksia ja sellaista teknologiaa, joka auttaa Zalandoa toimimaan valmistajien, jälleenmyyjien sekä kuluttajien välillä. Zalando sanoo tarkastelleensa useita eurooppalaisia kaupunkeja etsiessään paikkaa toiselle tekniikkayksikölleen Saksan ulkopuolella. Suomeen päädyttiin erityisesti siksi, että Suomessa on tarjolla runsaasti korkeasti koulutettuja ohjelmisto-osaajia ja insinöörejä. Myös Suomen toimintaympäristö ja viranomaiset saavat kehuja. Lähde: Uusisuomi

Fennovoima palkkaa lisää

Fennovoima jatkaa lisätyövoiman palkkaamista reippaalla tahdilla myös tänä vuonna. Vuodenvaihteessa ydinvoimahanketta valmisteli 270 työntekijää, joista Pyhäjoella työskenteli parikymmentä henkilöä. Uusia rekrytointeja tehdään seitsemässä erässä. Ensimmäinen julkinen kampanja käynnistyy tammikuun lopulla. Suunnitelman mukaan vuonna 2024 Fennovoiman organisaatiossa työskentelee 400-450 työntekijää. Lähde: Yle

Teknologiateollisuus lupaa kesätöitä 15 000 nuorelle

Teknologiateollisuus tarjoaa nuorille kesätöitä. Tarjolla on jopa 15 000 kesätyöpaikkaa. Opiskelijoille on lisäksi harjoittelupaikkoja työssä oppimiseen. Kesätyöt löytyvät osoitteesta mytech.fi. Koulutukseen liittyvällä harjoittelulla ja työssä oppimisella ei ole vaikutusta yrityksessä tällä hetkellä työskentelevien työsuhteisiin. Lähde: Teknologiateollisuus

Hallituksella haaste työpaikkojen luomisessa

Hallituksella on tavoitteena luoda vuoden 2019 loppuun mennessä 110 000 työpaikkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkoja tulisi syntyä 25 000-30 000 vuodessa eli runsaan prosentin vuosivauhdilla. Tavoite on erittäin haastava. Viennin tukeminen, kilpailukyvyn parantaminen sekä Suomen houkuttelevuuden lisääminen liiketoiminta- ja investointiympäristönä ovat tavoitteen onnistumisen kannalta avainasemassa. Panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan edelleen. Lähde: Taloussanomat

Suomalaiset ovat ahkeria

Suomalaiset ovat omasta mielestään ahkeria työntekijöitä. Jopa 79 % on tätä mieltä Suomalaisen Työn Liiton teettämässä kyselyssä. Sukupuolen mukaan vastaukset jakautuvat siten, että 86 % naisista ja 75 % miehistä pitää suomalaisia ahkerina. Kansainvälisiä tilastoja verrattaessa suomalaiset eivät ole poikkeuksellisen ahkeria, kun katsotaan työviikkojen pituutta. Työviikon pituuden sijaan kannattaakin tarkastella työn merkityksellisyyden vaikutusta tuottavuuteen ja työmotivaatioon. Lähde: Kauppalehti

Työttömyystilanne paheni joulukuussa 2015

YTK:n teettämän barometrin mukaan työttömyystilanne paheni joulukuussa 2015. Heikko tilanne näyttää jatkuvan myös alkuvuonna 2016. YTK:n jäsenistä työttömänä oli joulukuussa 11,4 %. YTK:n työttömyyskassaan on liittynyt tammikuun 2016 ensimmäisten viikkojen aikana noin 9 000 uutta jäsentä. Lähde: Taloussanomat