Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 20.10.2016

20.10.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Ikääntyneiden työllisyys nousussa

Tilastokeskuksen luvut kertovat 55-74-vuotiaiden työllisyyden olleen nousussa jo useita vuosia. Tämä viittaa siihen, että ikääntyneet ovat pystyneet pitämään työnsä aiempaa paremmin. Hänestä työssä olevien ikääntyneiden arvostus työpaikoilla näyttää myös kasvaneen. Lisäksi 35-44-vuotiaiden työllisyys on selvästi noussut, mutta 25-34-vuotiaiden työllisyys on laskenut. Ikäsyrjintä on selvästi vähentynyt. Vuonna 1997 ikäsyrjintää koki 7 % työssä olevista ja vuonna 2013 noin 4 %. Lähde: Karjalainen

Tapaturmataajuus satamissa 41,9

Satamaoperaattorit ry:n mukaan tapaturmataajuus satamissa on aika suuri suhteutettuna muihin toimialoihin. Koska satama-ala on melko pieni, yksi tapaturma vaikuttaa kokonaisuuteen enemmän kuin muilla aloilla. Satamien tapaturmataajuus on 41,9. Tapaturmataajuudessa tapaturmat suhteutetaan miljoonaan työtuntiin. Lähde: Kymen Sanomat

Quant palkkaa Harjavallassa

Harjavallassa toimiva Quant Finland Oy etsii 6-7 ammattilaista teollisuuden kunnossapidon tehtäviin. Työtä on tarjolla insinööreille, asentajille ja projektipäälliköille. Pelkkä taustaosaaminen ei riitä, vaan palkattavilta henkilöiltä edellytetään hyviä asiakaspalvelutaitoja. Quant toimi aiemmin ABB Full Servicen nimellä. Yhtiö työllistää Harjavallassa tällä hetkellä 80 henkilöä. Viimeisen vuoden aikana Quant on palkannut noin 20 uutta työntekijää. Yhtiö pyrkii olemaan johtava yritys työturvallisuuden suhteen vuoteen 2020 mennessä. Lähde: Satakunnan Kansa

Vaasan Oy investoi ja aloittaa yt-neuvottelut

Vaasan Oy kehittää toimintaansa kannattavan leipomotoiminnan turvaamiseksi Suomessa. Osana mittavaa rakennemuutosta Vaasan Oy on aikeissa investoida yhteensä 22 miljoonaa euroa tuoreleipätuotannon kehittämiseen Suomessa ja Virossa. Investoinnin tavoitteena on tuotannon tehostaminen tuotantolinjoja ja -tiloja nykyaikaistamalla. Harkinnassa on myös leipomoiden määrän vähentäminen Suomessa. Vaasan Oy aloittaa yt-neuvottelut, joiden piirissä on yhteensä noin 670 henkilöä. Lähde: Vaasan

Parmarine palkkaa lisää väkeä Forssaan

Kylpyhuone-elementtejä valmistava Parmarine on noussut Forssan suurimpien työllistäjien joukkoon. Yhtiön Leppävirran tehtaalla työskentelee 50 henkilöä ja Forssan-tehtaalla noin 300. Yhtiö hakee Forssaan jälleen lisää työntekijöitä. Lähde: Forssan Lehti

Pohjois-Savossa suuri ylitarjonta lähihoitajista

Pohjois-Savossa on erityisen suuri ylitarjonta lähihoitajista. Maakunnassa on melkein 500 työtöntä lähihoitajaa, ja heistä 300 on Kuopiossa. Pohjois-Savon TE-keskuksen mukaan koulutuksesta on ylitarjontaa muussa kuin vanhustyössä, mutta muitakin syitä on. Avoimia työpaikkoja on lähinnä vanhustyön puolella, kun moni työtön haluaisi mieluummin työskennellä lasten tai nuorten parissa. Yliopistosairaalat palkkaavat eläkkeelle siirtyvien lähihoitajien tilalle sairaanhoitajia. Lähde: Savon Sanomat

Markki Oy investoi Kauhavalla

Kauhavalainen Markki Oy on investoinut 750 000 euroa uuteen cnc-putkentaivutuskoneeseen. Markki valmistaa pihapiirin ja rakennusten kattoturvallisuuteen liittyviä laitteita. Liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa. Investoinnin myötä yritys voi myydä useita tunteja alihankintaa. Lisäksi yritys ostaa itse alihankintana muun muassa hitsausta ja keskittyy ydinosaamiseensa eli putken taivuttamiseen. Yritys aloitti myös sopeuttamistoimet ja työntekijöitä jää yritykseen reilut 20. Vientiä on vuonna 2016 yhteensä viiteen maahan. Lähde: Ilkka