Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 19.5.2016

19.5.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Finnair rekrytoi 900 henkilöä lisää

Finnair ilmoitti vuonna 2015 rekrytoivansa yhteensä noin tuhat työntekijää vuosien 2015-2020 aikana. Rekrytoinnit keskittyvät pääasiassa pilotteihin ja matkustamohenkilökuntaan. Osalla rekrytoinneista paikataan eläkkeelle jääviä työntekijöitä. Finnair on tähän mennessä rekrytoinut yli 500 henkilöä ja arvioi rekrytoivansa vuosina 2016-2018 vielä 900 lisää. Lähde: Taloussanomat

Nooa Säästöpankki palkkaa lisää väkeä

Nooa Säästöpankki rekrytoi ja panostaa henkilökohtaiseen palveluun kotona tai työpaikalla. Nooa Säästöpankki ryhtyy rekrytoimaan liikkuvia säästöpankkiireja toukokuussa 2016. Se tavoittelee satoja uusia asiakkaita vuodessa. Kuluvana vuonna Nooa Säästöpankki on investoinut perinteisiin konttoreihin ja uudistanut vanhoja konttoreita. Pop Up -pankkikonsepti on laajentunut Helsingin Munkkiniemeen, Kallioon ja Punavuoreen. Pankkikonttoreita yhdistetään, mutta niissä työskentelevien henkilöiden määrä nousee. Myös palveluaikoja pidennetään Erottajalla, Tikkurilassa ja Järvenpäässä. Lähde: Talouselämä

Keski-Suomessa pulaa rakennusmestareista ja -insinööreistä

Keski-Suomessa koulutetaan tällä hetkellä liian vähän rakennusinsinöörejä ja -mestareita. Vuonna 2015 Keski-Suomessa oli rakennusalan ammattikorkeakoulutuspaikkoja vain 30. Keski-Suomi on kasvava maakunta, jossa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvion mukaan rakentamisen toimialan työvoimatarve kasvaa 32 % vuoteen 2030 mennessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) yrittää saada nostettua rakennusinsinöörikoulutuksensa 35 aloituspaikkaan. Lähde: Keskisuomalainen

Pietarsaareen on tulossa datakeskus

Herrfors ja Pietarsaaren Seudun Puhelin (JNT) aikovat perustaa Pietarsaareen datakeskuksen. Investointi olisi toteutuessaan kymmenien miljoonien eurojen arvoinen. Herrforsin toimitusjohtaja arvioi, että keskukseen tulee kymmeniä uusia työpaikkoja. Hankkeelle etsitään partneria kansainvälisesti. Aikataulusta ei ole vielä tietoa. Lähde: Keskipohjanmaa

Työtyytyväisyys ja työkyky heikentyneet

OAJ:n työolobarometrin mukaan opettajien työkyky ja työtyytyväisyys ovat laskeneet vuosien 2013-2015 aikana. Myös hyvinvointi ja turvallisuus ovat heikentyneet. Opettajat antoivat työkyvylleen arvosanan 8,0 vuonna 2015. Se oli 0,3 heikompi kuin vuonna 2013. Heikoimmat arviot olivat ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleviltä. Työelämän keskiarvo on 8,3. Opettajien luku laski ensimmäisen kerran sen alle. Kyselyyn vastanneista 9 % oli kokenut väkivaltaa oppilaiden tai opiskelijoiden taholta. 41 % oli kokenut kiusaamista tai epäasiallista kohtelua (2013: 36 %). Vastaajista 7 % oli erittäin tai melko tyytymättömiä työhönsä. Noin kolmasosa kokee stressiä erittäin tai melko usein ja 40 % silloin tällöin. Opettajan työviikko oli keskimäärin 40,5 tuntia. Lähde: OAJ, Helsingin Sanomat

Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokitukset jaettiin 67 työpaikalle

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset 67 työpaikalle. Tasoluokitelluilla työpaikoilla on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Näistä työpaikoista yli 20 pääsi vuonna 2015 myös nollaan tapaturmaan. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan muun muassa työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Lähde: Työterveyslaitos

Tikkurilassa sovittu joustavista työaikajärjestelyistä paikallisesti

Työnantaja ja työntekijät ovat sopineet Tikkurilassa joustavista työaikajärjestelyistä paikallisesti. Vuotuisen työajan järjestämisessä otetaan huomioon aiempaa paremmin tuotannon vaihtelut eri vuodenaikoina. Työnantaja ja henkilöstön edustajat ovat yhdessä suunnitelleet työaikapankin. Siihen voi tallettaa muun muassa työaikaliukumia sekä loma- ja pekkaspäiviä ja pitää ne myöhemmin vapaina. Lisäksi Tikkurilassa on sovittu ylityökäytännöistä ja ylityötuntien käsittelystä. Lähde: Kemianteollisuus

Työn pirstaloituminen on mahdollisuus

Teollisuustaiteen Liiton Ornamon työmarkkinatutkimuksen mukaan työn pirstaloituminen ei heikennä työn merkityksellisyyden tunnetta. Muotoilualalla riittää työtilaisuuksia, mutta vakituiset työpaikat ovat vähissä. Lähes 50 % vastaajista halusi työskennellä 65-vuotiaaksi ja 30 % tätäkin pitempään. Työelämän rakenteiden tulisikin sallia kaikenlainen työnteko ja työnteon tulisi olla kannattavaa. Lähde: Talouselämä

Suomen Yrittäjänaiset vaativat muutosta sosiaaliturvaan

Suomen Yrittäjänaiset vaatii yrittäjän sairausajan karenssiksi yhtä päivää. Tällä hetkellä yrittäjän omavastuuseen kuuluvat sairastumispäivä ja kolme arkipäivää. Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Marju Silander nostaa esiin myös yrittäjän lapsen sairastumisen hoitokulut. Toiminimiyrittäjä voi maksaa työntekijänsä sairaan lapsen hoitokulut ja vähentää ne verotuksessa, mutta kun yrittäjän oma lapsi sairastuu, kuluja ei saa vähentää. Lähde: Uusi Suomi

Työttömyyspäivärahapäätös keskimäärin 12,7 päivässä

Työttömyyskassat tekivät vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Päätöksiä tehtiin prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen käsittelyaika päivärahahakemukselle oli 12,7 päivää. Lähde: Talouselämä