Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 1.9.2016

1.9.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Lieksan kaupunki vähentää työajasta 10 minuuttia jokaista poltettua savuketta kohti

Lieksan kaupunginhallitus on päättänyt, että työajasta vähennetään 10 minuuttia poltettua savuketta kohti. Lieksan kaupunki on ollut savuton työpaikka vuodesta 2011 lähtien, eikä siellä saa työajalla tupakoida. Lähde: Karjalainen

Työmarkkinoille mallia maailmalta

Kauppalehden mukaan Suomen työmarkkinoiden tulisi ottaa mallia Ruotsista ja Saksasta tai edes jostain toisesta maasta. Saksassa matalapalkkatyö on tervehdyttänyt työmarkkinat ja Ruotsissa yrityskohtainen sopiminen on parantanut työllisyystilannetta. Lähde: Kauppalehti

Hallitus valmistelee työttömän lakeja

Hallitus valmistelee lainsäädäntöä, jolla valtion rahoittamaa työttömyysetuutta olisi mahdollista käyttää palkkatukeen ja yrittäjän starttirahaan. Työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat vastustaneet hanketta, koska sen on katsottu olevan ns. välillistä yritystukea. Tuki kohdistuisi vain osaan yrityksistä ja palkansaajista, mutta rahoitus olisi kaikkien vastuulla. Palkkatuki- ja starttirahaesitys koskisi vuosia 2017-2018. Hallitus esittää, että palkkatuelle määriteltäisiin talousarviossa jatkossa enimmäismäärä. Palkkatukea voisi maksaa yksittäiselle ihmiselle enimmäismäärää vähemmän. Hallitus esittää myös, että palkkatuetusta työstä kertyisi työssäoloa nykyisen 100 %:n sijaan 75 %. Lähde: Kauppalehti

Työttömyysturvalla on saatava opiskella

Akava vaatii hallitusta lopettamaan korkeakoulutettujen työttömien passivoimisen. Työllisyyden edistämisessä tarvitaan uusia avauksia muun muassa työttömyysetuuksien käytössä. Työttömyysturvalla on saatava opiskella vapaasti, kunhan työttömät ovat samalla työmarkkinoiden saatavilla. Tavoite on huomioitava jo hallituksen vuoden 2017 budjetissa.Lähde: Akava

Palkansaajien nimellisansiot nousivat 1,3 %

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2016 huhti-kesäkuussa 1,3 % vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Reaaliansiot nousivat samaan aikaan 0,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Nimellisansiot nousivat yksityisellä sektorilla 1,3 %, valtiolla 2,0 % ja kunnissa 1,2 %. Lähde: Tilastokeskus

Uusi menetelmä työelämän laadun mittaukseen

Lapin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tieteellisesti validin mittausmenetelmän. Sen avulla työhyvinvointi voidaan muuttaa henkilöstön suorituskyvyksi luotettavalla tavalla. Tutkimusjohtaja Marko Kestin mukaan työpahoinvointi syö suorituskyvyn, mutta työpahoinvoinnin välttämisellä ei voi luoda tehokkuutta ja siten ylivoimaista kilpailuetua. Työn imu sen sijaan parantaa organisaation tehokkuutta, mutta vain siinä tapauksessa, että henkilöstöä ei kuormiteta liikaa. Lähde: Lapin yliopisto

Säännölliset lounastauot lisäävät työtarmoa

Tampereen yliopiston tutkijoiden mukaan lounastauon pitäminen lisää työtarmoa. Lounastauolla on myönteisiä vaikutuksia, kun sen ajankohdan ja viettotavan saa päättää itse. Tärkeintä on kuitenkin se, että pystyy unohtamaan työasiat lounaalla. Tutkijat testasivat myös sitä, kannattaako lounastauon aikana tehdä muutakin kuin syödä. Ihmiset kokivat rentoutumisen ja kävelyretken lounastauon yhteydessä vähentävän väsymystä työpäivän ja lisäävän rentoutuneisuutta. Tutkimustulokset julkaistaan Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology -lehdessä. Lähde: Tampereen yliopisto

Ilmarinen ja H2H Performance Oy yhteistyöhön

Ilmarinen ja H2H Performance julkaisevat syksyllä 2016 yhteisen Parempi vire -sovelluksen, joka auttaa työntekijöitä ja yrityksiä energisoitumaan ja tehostamaan toimintaa. Älypuhelimissa toimiva sovellus tukee henkilöstön työkykyä ja sen kehityksen seuraamista sekä mittaamista. Sovellus parantaa työn tuottavuutta ja on hauska ja motivoiva tapa pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Lähde: M & M

Rakennusalalla työntekijöitä palkataan jo kilpailijan työmaalta

Rakentamisen lisääntyminen näkyy rakennusalan ammattilaisten kysynnässä. Rakennusteollisuuden toimihenkilöpuolelle on ollut välillä vaikeaa löytää työvoimaa alkuvuodesta 2016 alkaen. Pulan iskiessä työntekijöitä palkataan nyt kilpailijan työmaalta. Kiinteistöliiton barometrin mukaan pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten korjausrakentaminen on kasvanut hieman viime aikoina ja kasvu jatkuu. Alueellisen ylikysynnän takia hankkeiden etenemisessä voi olla vaikeuksia. Pientaloteollisuuden mukaan alalla on tapahtunut käänne parempaan vuonna 2016. Lähde: Taloussanomat

Vanhuuseläkkeellä olevista 10 % tekee töitä

Noin 10 % vanhuuseläkkeellä olevista tekee edelleen töitä. Osa vanhuuseläkkeellä olevista saa ansiotuloja vain muutamia satoja euroa, toiset työskentelevät täysiaikaisesti. Julkisen sektorin alle 68-vuotiaista vanhuuseläkeläisistä 17 % jatkaa Kevan selvityksen mukaan työntekoa. Työn tekeminen vanhuuseläkkeellä on yleistynyt Kevan mukaan selvästi vuonna 2005 tehdyn eläkeuudistuksen jälkeen. Lähde: Yle

Suomen Yrittäjiltä 10 keinoa työllisyyden parantamiseen

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen kummastelee, miksi hallitus ei kutsunut pk-yritysten edustusta työllisyysneuvotteluihin. Suomen Yrittäjät osallistuu keskusteluun julkistamalla kymmenen ehdotusta työllisyyden parantamiseksi. Yrittäjäliike ehdottaa paikallisen sopimisen edistämistä lakimuutoksin, irtisanomisten helpottamista pienyrityksissä, kunnianhimon lisäämistä sääntelyn järkeistämisessä ja koulutussopimuksen aikaistamista. Yrittäjäjärjestö ehdottaa myös pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen kiihdyttämistä sekä kilpailun ja markkinalähtöisyyden lisäämistä muun muassa varmistamalla hankintojen jakaminen sekä edellyttämällä, että Posti kilpailuttaa tuotantonsa. Veropolitiikassa Suomen Yrittäjät ehdottaa joustavaa investointi- ja toimintavarausta sekä tukee yrittäjävähennyksen ja maksuperusteisen arvonlisäverotuksen toteuttamista. Kasvuteeseissä yrittäjäjärjestö ehdottaa myös omistajavaihdoksia tukevia veromuutoksia ja pk-yritysten rahoituksen turvaamista muun muassa selvittämällä mahdollisuudet investointien rahoituksen korkotukeen. Lähde: Suomen Yrittäjät

Nord Streamin hanke työllistää mahdollisesti 400-500 henkilöä

Nord Streamin Itämeren alittavan kaasuputken kakkosvaiheen rakennustyöt alkavat syyskuussa 2016. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistuu vuonna 2017. Putkien lasku mereen alkaisi 2018, kun luvat on saatu. Putkien pinnoituksesta ja varastoinnista vastaa Wasco Coatings Europe BV, joka valitsi toiseksi pinnoituspaikaksi Kotkan, jossa. pinnoitetaan noin 90 000 putkiyksikköä. Putkihankkeen uskotaan työllistävän Kotkan seudulla 400-500 henkilöä. Lähde: Kymen Sanomat