Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 19.1.2017

19.1.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,6 %
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,6 % elo-lokakuussa 2016 vuoden takaisesta. Tuolloin kasvu oli 1,1 %. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto nousi 9,7 % sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi 9,1 %. Heikointa kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa kasvua oli 0,8 %. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan päätoimialaa kasvatti voimakkaimmin muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle, jossa kasvua oli 15,6 %. Hallinto- ja tukipalvelut -päätoimialalla suurinta kasvua oli työllistämistoiminnassa +18,8 % sekä turvallisuus, vartiointi- ja etsiväpalveluissa (+13,5 %). Kiinteistöalan toiminta kasvoi 5 % vuoden takaisesta. Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla vesiliikenteen liikevaihto pieneni 9,1 %. Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta kasvoi 2,2 %. Lähde: Tilastokeskus

TE-toimistoihin palkataan noin 200 työntekijää

Kaikki työttömät haastatellaan kolmen kuukauden välein. Haastattelujen kokonaismäärä nousee noin miljoonaan, kun vuonna 2015 haastatteluja oli noin 300 000. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt TE-toimistoille 10 miljoonaa euroa lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Summa mahdollistaa noin 200 henkilötyövuoden palkkaamisen. Vuonna 2015 TE-toimistoissa työskenteli noin 2 200 henkeä. Lähde: STT

Suomen perustulokokeilu kiinnostaa ulkomailla

Suomen perustulokokeilu kiinnostaa ulkomaita myöten. Kela on saanut tammikuussa satoja ulkomaisia yhteydenottoja kokeilusta. Ulkomailla ollaan kiinnostuneita siitä miten kokeilu käytännössä toimii, miten henkilöt on valittu ja ottaako Suomi perustulon käyttöön kokeilun jälkeen. Lähde: Uusi Suomi

Etuuskohtaista sosiaaliturvaa perattava?

Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen pitää optimitilanteena sitä, että perustulon myötä ei tarvita etuuskohtaista järjestelmää. Muutos helpottaisi järjestelmän toteutusta sekä keventäisi asiakkaan taakkaa. Tähän kuluu kuitenkin aikaa. Aaltosen mukaan perustulokokeilun rinnalla on käytävä läpi sosiaaliturvaetuusjärjestelmää siltä varalta, ettei perustuloa kokonaisuudessaan lakisääteisesti aloitetakaan. Lähde: Kaleva

Ristiriidat perheen ja työn yhteensovittamisessa lisäävät poissaoloriskiä

Yli neljännes palkansaajista kokee työn ja perheen yhdistämisen aiheuttavan jonkin verran ristiriitoja. Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan ongelmat työn ja perheen yhdistämisessä kasvattavat riskiä avioeroihin ja pitkiin sairauspoissaoloihin. Lähde: Kymen Sanomat

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla riittämätöntä

STTK:n Aula Researchilla teettämän kyselyn mukaan 57 % suomalaisista työntekijöistä kokee, että heidän työpaikallaan ei edistetä lainkaan tai edistetään melko huonosti suunnitelmallista työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Vain 39 % oli sitä mieltä, että heidän työpaikallaan edistetään erittäin tai melko hyvin työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Alle 35-vuotiaat olivat tyytymättömimpiä työhyvinvoinnin edistämiseen. Ammattiaseman mukaan tarkasteltuna ylemmistä toimihenkilöistä tyytyväisiä työhyvinvoinnin edistämiseen oli 53 %, mutta toimihenkilöistä vain 46 % ja työntekijöistä vain 33 % vastaajista. Lähde: STTK

Robotit luovat työpaikkoja

Robotiikka-automaatiota Kainuuseen -hankkeen kokemusten mukaan robotit luovat Robotiikkainvestoinnit ovat auttaneet yrityksiä lisäämään ja tehostamaan tuotantoaan. Yleensä robotteihin investoineet yritykset pystyvät myös palkkaamaan lisää työvoimaa. Ihmistyötä korvataan tehtävissä, jotka ovat yksinkertaisia, toistuvia, rasittavia, vaarallisia ja erittäin tasaista laatua edellyttäviä. Joissakin töissä ihminen on kuitenkin robottia tehokkaampi ja taloudellisempi. Ihmisiä tarvitaan myös robottien tekemiseen, ohjelmistojen suunnitteluun ja työn ohjaukseen. Lähde: Yle

OnSteel Oy investoi 2 miljoonaa euroa tuotannon lisäämiseen

Karstulalainen konepajayritys OnSteel Oy tavoittelee kasvua. Yritys käynnisti syksyllä 2015 investointiohjelman, johon käytetään vuoden 2017 loppuun mennessä noin 2 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on lisätä tuotantoa siten, että rekrytoidaan yli 10 uutta työntekijää. Lisäksi tavoitteena on tuplata ulkomaanviennin osuus, joka on nyt noin 15 % liikevaihdosta. Tehtaalle on hankittu uusi keskikokoinen CNC-jyrsinkone. Vuonna 2017 yritys modernisoi tehtaan tärkeimmän ja suurimman työstökoneen, mikä nostaa työtehoa ja kapasiteettia. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 4,4 milj. euroa. Lähde: Keskisuomalainen

Sisu-Auto palkkasi lisää työntekijöitä

Sisu-Auto on palkannut Karjaalla kymmenkunta uutta työntekijää. Työntekijöitä on nyt yli sata, joista 50 toimii Karjaalla tuotannossa. Neljäsosa työskentelee tuotekehityksessä. Kauppa alkoi vilkastua kesällä 2016, yritykset investoivat taas ja tilauspäätöksiä tehdään nopeasti. Sisu-Auton näkökulmasta katsottuna lama on ohi. Lähde: Länsi-Uusimaa