Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 17.3.2016

17.3.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Elisa teki ennätyksen

Elisan vuoden 2015 vastuuraportin mukaan yhtiö teki ennätyksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja henkilöstötyytyväisyydessä. Elisan oma hiilijalanjälki pieneni jopa 76 prosenttia. Ennätystulokseen vaikutti merkittävästi uusiutuvan energian hankinta, jota yritys on käyttänyt Suomess vuodesta 2014 ja joka otettiin käyttöön vuonna 2015 myös Elisa Eestin toiminnoissa. Elisassa on mitattu voimavaraindeksiä jo vuodesta 2005. Vuonna 2015 henkilöstötyytyväisyydessä saavutettiin mittausjakson korkein tulos 3,99 (asteikolla 1-5). Lähde: Elisa

Yhä useammat työllistävät itse itsensä

Suomen Yrittäjien arvion mukaan Suomessa on noin 170 000 yksin yritystoimintaa harjoittavaa. Itse itsensä työllistäjistä 15-64-vuotiaita oli vuonna 2015 jo 157 000. Tilastokeskuksen mukaan itsensä työllistäjien määrän kasvu on selvä trendi. Yhä suurempi osa itsensä työllistäjistä on korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vuonna 2015 heitä oli Tilastokeskuksen mukaan 59 000. Esimerkiksi Turun yliopistossa annetaan yrittäjäoppia kaikissa tiedekunnissa. Lähde: Helsingin Sanomat

Kuhmon Kantolan puuteollisuusalue tavoittelee huimaa kasvua

Woodpolis on toiminut Kuhmossa 10 vuotta. Kantolan puuteollisuusalueen liikevaihto pyritään kaksinkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on uuden liiketoiminnan löytäminen. Liikevaihto nousisi nykyisestä 100 miljoonasta eurosta 170-200 miljoonaan euroon. Samalla on tarkoitus perustaa 50-70 uutta työpaikkaa. Alueella toimii nyt 12 yritystä. Elementti Sampo kouluttaa parhaillaan 15 uutta työntekijää. Myös Kuhmo Oy:n saha kasvaa tasaista tahtia. Suurinta kasvua odotetaan CLT-levyjen ja rakennuselementtien tuotannosta, joita valmistaa CrossLam Kuhmo. Lähde: Kainuun Sanomat

Snellman investoi Kokkikartanon Keravan-tehtaan laajennukseen

Snellman-konserni investoi Kokkikartanon Keravan-tehtaan laajennukseen 10,5 miljoonaa euroa. Tilaa tulee lisää kolmannes eli 2 000 neliötä. Laajennus aloitetaan maalis-huhtikuussa 2016. Tehtaaseen tulee uusia tuotelinjoja sekä niiden apu- ja sosiaalitiloja. Laajennuksen myötä palkataan maksimissaan 20 uutta työntekijää. Kokkikartanon myynti kasvoi 10 prosenttia 33 miljoonaan euroon vuonna 2015, vaikka valmisruokamarkkinoiden myynti kokonaisuudessaan laski 1,5 prosenttia. Yhtiön valikoimissa on 50 tuotetta. Tunnetuimpia ovat lasagne, broileripasta ja lohikeitto. Lähde: Kauppalehti

Eduskunta hyväksyi lomalla sairastamisen omavastuun

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan työntekijälle tulee kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiseen. Laki tulee voimaan huhtikuun 2016 alusta. Sairauspäiväkarenssin osittaisella palauttamisella pyritään säästämään julkisen talouden menoja sekä vähentämään sairauspoissaoloja ja sairauden aiheuttamia riskejä työnantajille. Lakimuutoksen myötä myös äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymä muuttuu. Jatkossa lomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta vapaan aikana. Lähde: Taloussanomat

Osaava Keski-Karjala-hankkeessa Mestari-kisälli-malli käytössä

Entisen Marimekon tehtaan tiloihin perustettu Kiteen tekstiilitehdas kasvaa. Työntekijämäärä on kasvanut kahdeksasta pariinkymmeneen. Teollisuustyöhön koulutetuista ompelijoista on jopa pulaa. Yritys lähti mukaan Ketin Osaava Keski-Karjala-hankkeeseen, joka tarjoaa uudenlaista työvoimakoulutusta. Mestari-kisälli-malli poikkeaa oppisopimuskoulutuksesta muun muassa siten, että mallissa voidaan suorittaa vain tutkinnon osia. Koulutus kestää puoli vuotta ja se suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Yrityksen työntekijä koulutetaan työpaikkaohjaajaksi. Koulutukseen voivat osallistua työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt. Lähde: Karjalainen