Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 16.6.2016

16.6.2016 klo 7:50

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Suominen hyödyntää sokkorekrytointia

Suominen on nähtävästi ensimmäisenä pörssiyhtiönä Suomessa käyttänyt sokkorekrytointia. Menetelmässä hakijoiden nimet salataan ja näkyviin jäävät vain nimikirjaimet. Sokkorekrytoinnin toivotaan lisäävän monimuotoisuutta ja vähentävän syrjintää. Nimen perusteella hakijoista syntyy ennakkokäsityksiä, vaikka rekrytoijat tavoittelisivat periaatteessa tasa-arvoa. Sokkorekrytointi hälventää ennakkokäsityksen vaikutusta. Suominen haluaa kohentaa yritysvastuutaan ja houkutella monenlaisia hakijoita. Lähde: Suominen

Kalmarille 60 uutta työpaikkaa

Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alue palkkaa 60 uutta työntekijää Tampereen Hervantaan uuteen softa centeriin. Softa centeriin piti alun perin tulla 30 työntekijää, mutta määrää lisättiin 60:een, kun hyviä hakemuksia tuli niin paljon. Lähde: Aamulehti

Lapwall rekrytoi kymmeniä

Puuelementtitehdas Lapwall aloittaa mittavan rekrytointikampanjan, jonka tarkoituksena on palkata kymmeniä työntekijöitä. Lapwall on tehnyt tuotantoon liittyen miljoonainvestointeja viime vuosina. Nyt tarvitaan lisää työvoimaa tukemaan kasvua ja kansainvälistymistä. Tällä hetkellä puuelementtitehdas työllistää yli 120 työntekijää. Nyt rekrytoidaan lisää sekä tehtaalle, työmaille että hallintoon. Lähde: Kauppalehti

Laavu Solutions palkkaa lisää

Vuonna 2015 perustettu oululainen Laavu Solutions Oy palkkaa kymmenen uutta työntekijää vuonna 2016. Kasvu on Laavu Solutionsin ja M-Filesin aiempaa tiiviimmän yhteistyön ansiota. Lähde: Kaleva

Beamex on kasvu-uralla

Beamexin tavoitteena on olla viiden vuoden sisällä maailman johtava kalibrointialan yritys. Yhtiö tavoittelee lisäksi yhtä suurempaa tuotelanseerausta vuodessa. Beamex työllistää tällä hetkellä 120 henkilöä. Laajennuksen ansiosta henkilöstömäärää on mahdollista lisätä 80:llä. Beamex kehittää, valmistaa ja markkinoi prosessiteollisuuden tarpeisiin kalibrointiin tarkoitettuja mittalaitteita. Tuotteita viedään yli 80:een maahan. Lähde: Keskipohjanmaa

Andersson kokeilisi kuuden tunnin työpäivää

Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja Li Andersson toivoo feminististä työmarkkinapolitiikkaa ja nykyistä parempia työehtoja. Andersson vaatii kokeiluja kuuden tunnin työpäivästä. Työllisyyttä on kohennettava satsaamalla osaavaan työvoimaan, koulutukseen, vihreään teknologiaan sekä uusiutuvaan energiaan. Työn tuottavuus nousee, kun pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Vanhempainvapaajärjestelmä olisi toteutettava 6+6+6-mallin pohjalta. Andersson myös toisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden takaisin ja kohentaisi varhaiskasvatuksen laatua. Lähde: Kansan Uutiset

Avokonttorit eivät ole hyvä eikä huono asia

Turun ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija Valtteri Hongisto on tutkinut monitoimitiloja. Tutkimuksen mukaan avokonttorit eivät ole yksiselitteisesti hyviä tai huonoja. Avokonttoreista hyötyvät eniten tiimityötä tekevät työyhteisöt. Monissa asiantuntijayhteisöissä turhan melun lisääntyminen voi taas haitata työtyytyväisyyttä. Tällöin työteho heikkenee. Näin ollen säästöjä ei tule, vaikka tilavuokrat laskevat. Tutkimuksen mukan eniten eli jopa 10 % työtehoa heikensi selvästi kuuluva puhe. Korkea lämpötila tai alhainen ilmanvaihto eivät vaikuttaneet yhtä paljon, mutta koehenkilöt kokivat tilat epämiellyttäviksi. Lähde: Talouselämä

Lehto Group palkkaa noin 70 uutta työntekijää

Lehto Group on palkkaamassa noin 70 uutta työntekijää eri puolille Suomea. Suurin osa työpaikoista tulee pääkaupunkiseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Viimeisen vuoden aikana yhtiö on palkannut yli 100 henkeä. Nyt yhtiö tarvitsee muun muassa tehtaanjohtajaa, työnjohtajaa, viestintäpäällikköä, henkilöstöpäällikköä ja hankintajohtajaa. Lähde: Kauppalehti

Poliisien vähentäminen heikentää sisäistä turvallisuutta

Valtion alustavien budjettikehysten mukaan poliisien määrä uhkaa supistua 6 500 henkilöön. Hallitus on ilmoittanut, että poliisien määrä ei vähene alle 7 000:een. Poliisihallinnon päälliköt ja asiantuntija ry PolPa varoittavat kannanotossaan, että poliisien määrän vähentäminen 6 500:aan heikentää sisäistä turvallisuutta merkittävästi. Lähde: Uusi Suomi

Puutteet työaikakirjanpidossa yleisiä

Etelä-Suomen avi on tarkastanut 820 toimihenkilö- asiantuntijavaltaista yritystä vuodesta 2015 alkaen. Työaikakirjanpito puuttui noin 150 yrityksessä ja puutteita oli 230 yrityksessä. Lähde: Taloussanomat