Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 16.2.2017

16.2.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Sairauslomatodistusta vaaditaan enää harvoin

Tilastokeskuksen mukaan 79 % suomalaisista työntekijöistä voi pitää 1-3 päivän sairausloman ilman lääkärintodistusta. Useilla työpaikoilla pitempiinkin sairauslomiin riittää työntekijän oma ilmoitus. Omailmoitusmenettelyä käytetään enemmän julkisella sektorilla kuin yksityisellä puolella. Omailmoitusjärjestelmästä hyötyvät kaikki eli työntekijä, työnantaja ja yhteiskunta. Käytäntö ei lisää sairauspoissaoloja. Työterveyslaitoksen laajan tapaustutkimuksen mukaan omailmoitusjärjestelmä lisäsi luottamuksen ilmapiiriä työpaikalla ja paransi työntekijöiden sekä työnantajan välistä yhteydenpitoa. Lähde: Karjalainen

Perheystävällisempiä käytäntöjä kokeiluun

Väestöliitto yrittää luoda perheystävällisempiä käytäntöjä yrityksille. Kokeilussa on mukana 15 yritystä, julkisen sektorin toimijaa ja järjestöä. Ohjelmaa aiotaan lanseerata laajemmin syksyllä 2017. Sen piiriin otetaan työnantajia, jotka haluavat kehittää organisaatioissaan perheystävällisiä käytäntöjä. Pilotoinnilla pyritään luomaan mallit ja toimintatavat perheystävällisempien käytäntöjen edistämiseksi. Väestöliitto pyrkii työnantajien lisäksi vaikuttamaan lainsäädäntöön ja työmarkkinaosapuoliin. Mukana kokeilussa ovat muun muassa DNA, Terveystalo, Skanska, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja Kela. Lähde: STT

Raahen Voimalle 12 tunnin työvuorot

Raahen Voiman voimalan työntekijät ovat aloittaneet vuoden mittaisen työaikakokeilun, jossa työvuorot pidennetään 8 tunnista 12 tuntiin. Aloite kokeiluun tuli työntekijöiltä. Teollisuuden piirissä 12-tuntiset työvuorot ovat yleistyneet viime vuosina. Vaikka työvuoro venyy, kokonaistyöaika ei pitene. Sen sijaan vapaat pitenevät ja työvuorot vähenevät. Lähde: Raahen Seutu

Trigenda Oy:n menetelmä opettaa keskustelemaan

Äänekoskelaisen Trigenda Oy:n kehittämä dialogimenetelmä on tehty tehostamaan asiakasprosesseja muun muassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla, työvalmennuksessa sekä organisaatioiden kehityskeskusteluissa ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Menetelmässä asiakas tai työntekijä valitsee itse teemat, joista keskustellaan. Tuoteperheeseen kuuluu 15 erilaista käsitekorttisarjaa. Valmiiden sarjojen lisäksi tarjolla on omaan työyhteisöön räätälöidyt kortit. Jokaisen keskustelun päätteeksi otetaan käyttöön palautesarja, jonka avulla keskusteluun osallistuneet voivat antaa ja saada palautetta. Lähde: Keskisuomalainen

Toimittajia irtisanottiin vuonna 2016 aikaisempaa vähemmän

Journalistiliiton mukaan vuonna 2016 irtisanottiin 77 journalistia. Määrä on yli puolet vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2014, jolloin työt päättyivät 179 journalistilta. Vuonna 2013 irtisanottiin 172 ja vuonna 2012 yhteensä 205 toimittajaa. Eropaketeilla ja eläkeratkaisuilla vähennettiin vuonna 2016 yhteensä 44 henkilötyövuotta. Vuonna 2015 vastaava luku oli 77 ja vuonna 2014 152 henkilötyövuotta. Määräaikaisten työsopimusten päättymiset eivät ole mukana luvuissa. Lähde: Markkinointi & Mainonta

Etran työntekijöiden määrä kasvussa

Etra rakentaa 9 600 neliömetrin suuruista laajennusosaa Hämeenlinnaan. Laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2017. Logistiikkakeskuksessa on noin 30 000 eri tuotetta. Laajennuksen valmistuttua nimikkeiden määrä kasvaa runsaaseen 50 000:een. Etra siirtää Pameton logistiikkatoiminnot Vantaalta Hämeenlinnaan. Lisäksi muualta Suomesta siirtyy toimihenkilöitä Hämeenlinnaan. Hämeenlinnan logistiikkakeskuksen investointi maksaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Hämeenlinnan Etrassa on työskennellyt 50-60 henkilöä. Työntekijöiden määrä on kasvussa. Lähde: Hämeen Sanomat

Tesla kasvattaisi Vaasaa hurjasti

Jos Teslan Gigafactory sijoittuisi Vaasaan, kaupunki kasvaisi ennennäkemättömästi muutamassa vuodessa. Vaasan seudun väkimäärä saattaisi nousta jopa kymmenillä tuhansilla. Kaupungin merkitys kasvaisi myös taloudellisesti ja poliittisesti. Teslasta tulisi Vaasan suurin työnantaja, sillä varovaistenkin arvioiden mukaan se työllistäisi yli 10 000 henkilöä. Lähde: Pohjalainen