Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 15.12.2016

15.12.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Uusia menetelmiä rekrytointiin

Valmet Automotive ja TE-toimistot ovat kehittäneet uusia menetelmiä työntekijöiden rekrytoimiseksi. TE-toimistot ovat perustaneet koko maan käsittävän yhdyshenkilöverkoston, jonka kautta levitetään nopeasti rekrytointiin liittyvää tietoa. Tietoa välitetään muun muassa TE-toimistojen sosiaalisen median kanavien kautta ja videoneuvotteluina. TE-toimistot tukevat alueellisesti autotehtaalla järjestettäviä rekrytointitapahtumia. Jatkossa menetelmät voidaan ottaa käyttöön koko Suomen rekrytointitarpeissa. Valmet Automotive on palkkaamassa yli tuhat autonrakentajaa ja yli sata toimihenkilöä. Lähde: Iltalehti

Puutteita Helsingin rakennustyömailla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut 25 rakennustyömaata Helsingissä. Puutteita havaittiin 15 työmaalla. Yli puolella työmaista oli puutteita työntekijäluetteloissaan. Kahdella työmaalla havaittiin niin pahoja puutteita, että siitä tuli sakot. Lähde: Taloussanomat

Erto: Hallitus passivoi työttömiä

Toimihenkilöliitto Erton mielestä hallitus passivoi työttömiä. Omaehtoiseen työllistymistä edistävään koulutukseen osallistuvalla ei enää 1.1.2017 alkaen olisi oikeutta päivittäiseen kulukorvaukseen. Henkilöllä joka passiivisesti odottaa viranomaisen etsimää ja osoittamaa koulutusta, olisi edelleen oikeus kulukorvaukseen. Aktiivisten työttömien tuloleikkaus on massiivinen. Ansiosidonnaisella päivärahalla olevien koulutusaikaiset tulot putoavat noin 13 %. Peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella olevien leikkaus on 22 %. Työttömän taloudessa on kyse suuresta summasta, nettona noin 200 eurosta kuukaudessa. Enemmistö häviäjistä on naisia. Lähde: Erto

Suomalaispankkien työntekijöistä 65 % asiakaspalvelussa

Pohjoismaisten pankkialan työnantajien vuosittaisesta henkilöstövertailusta selviää, että suomalaispankeissa työskentelee asiakaspalvelussa suhteellisesti eniten väkeä kaikista Pohjoismaista. Noin 65 % suomalaispankkien työntekijöistä on asiakaspalvelutehtävissä. Tanskassa, Ruotsissa ja Islannissa vastaava luku on noin 50 %. Tämä kertoo vahvasta panostuksesta asiakaspalveluun, toteaa Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen. Muissa Pohjoismaissa oli tietotekniikassa ja johtamisessa enemmän työntekijöitä kuin Suomessa. Lähde: Finanssialan keskusliitto

Metsäalan korkeakoulutuksessa näkyvät lamavuodet
Lamavuodet näkyvät edelleen metsäalan koulutuksessa. Metsäteollisuuden yritysmielikuvat ovat huonoja ja rekrytointi vaikeaa, vaikka työllistymismahdollisuudet kasvavat koko ajan. Diplomi-insinöörien koulutukselle on kysyntää. Keskeisiä osaamisalueita ovat esimerkiksi prosessien energia- ja materiaalitehokkuus, puubiomassan hyödyntäminen ja älykkäiden tuotteiden tekeminen. Myös biojalostamo- ja puurakentamisosaamiselle on kysyntää. DI-tason koulutuksen pitää säilyä monipuolisena. Koulutus reagoi uuteen tilanteeseen. Puhtaasti teknisestä sisällöstä on siirrytty monipuolisempaan suuntaan. Vahvan insinööriosaamisen rinnalla asiakaslähtöisyys, markkinointi ja brändääminen ovat teollisuudelle todella tärkeitä osaamisalueita. Myös johtaminen ja tiimityötaidot ovat tärkeitä. Lähde: Tekniikka & Talous