Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 12.5.2016

12.5.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

33 % arvioi taloustilanteen heikentyvän vuonna 2016

Investiumin teettämän kyselytutkimuksen mukaan 33 % suomalaisista arvioi Suomen taloustilanteen heikentyvän vuoden 2016 aikana. Talouden paranemiseen uskoo 17 % vastaajista. 39 % uskoo taloustilanteen pysyvän ennallaan ja 11 % ei osannut arvioida asiaa. Kyselyyn vastanneista 53 % on huolissaan Suomen taloustilanteesta ja 26 % on huolissaan myös maailman taloustilanteesta. Omassa taloudessa 53 %:lle huolia aiheuttaa rahojen riittävyys. Työpaikan pysymisestä ja työllistymisestä on huolissaan 38 % ja lasten taloudellisesta tulevaisuudesta 31 %. Lainan lyhentämistä murehtii 19 % vastaajista. 70 % arvioi olevansa turvallisuushakuisia sijoittajia. Sijoitukset suunnataan kiinteään omaisuuteen ja erityisesti kiinteistörahastot kiinnostavat. Puolet vastaajista säästää omalle pankkitilille ja 34 % on sijoittanut asuntoon. Tutkimukseen vastasi tuhat suomalaista maaliskuussa 2016. Lähde: Talouselämä

Hallitus valmistelee uusia työllistämiskeinoja

Hallitus valmistelee syksyn 2016 budjettiriiheen uusia toimia, joilla voitaisiin vahvistaa työllisyyttä. Työryhmä valmistelee esityksen eri ideoiden pohjalta. Ideoita kerätään esimerkiksi työmarkkinajärjestöiltä. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysennusteen mukaan työllisten määrä kääntyy vuonna 2016 vain niukkaan kasvuun. Työllisten määrä voisi kasvaa 6 000:lla vuonna 2016 ja 13 000:lla vuonna 2017. Hallitus aikoo viedä eteenpäin ideaa työttömien työnäytepalvelusta eli lyhytkestoisesta työskentelystä ilman palkkaa ja työsuhdetta. Sen avulla voitaisiin päästä kiinni piilotyöpaikkoihin. Lähde: Taloussanomat

Akava vaatii työttömille parempaa palvelua

TE-toimistossa on Akavan mukaan liian vähän työntekijöitä ja liikaa kuormitusta työmäärään nähden. Etenkään korkeakoulutettujen palvelemiseen ei ole tarpeeksi resursseja, joten tilannetta on parannettava. Akava vaatii kymmentä parannusta, esimerkiksi konkreettista tietoa työttömälle TE-toimiston ja kassojen välisestä työnjaosta sekä tavoitteista ja työnhakijan omien kontaktien ja aktiivisen työnhaun huomioonottamista. Lähde: Demokraatti

Ruka investoi merkittävästi

Ruka valmistautuu kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen investointeihin. Kesällä 2016 valmistuu yleissuunnitelma, joka on Rukan kolmas Masterplan. Masterplan-työn tilaajia ovat Rukakeskus, Laatumaa ja Kuusamon kaupunki. Valmistumisen jälkeen laaditaan kolmikantainen puitesopimus hankkeiden toteuttamisesta ja osapuolten rooleista. Itä-Rukan puolelle suunnitellaan merkittävästi lisää majoitustilaa. Rinnealueelle tulee laajennuksia ja uusia hissejä. Stadionalueesta halutaan kansainvälinen kilpailu-, harjoitus- ja valmennuskeskus. Hanketta varten tarvitaan uusi asemakaava. Lähde: Kaleva

Viking Linen Gabriellalle uusia ravintoloita

Viking Linen M/S Gabriella liikennöi Helsinki-Tukholma-reitillä. Aluksella on telakoinnin jälkeen kahdeksan uutta ravintolaa. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa No Name -niminen ravintola ja Grill-ravintola, joka tarjoaa grilliherkkuja. Lähde: Savon Sanomat

Tahkon uusien rinteiden rakentaminen alkaa 2017?

Tahkon uusien laskettelurinteiden rakentaminen on mahdollista vuonna 2017. Suunnittelualueen osayleiskaava pyritään vahvistamaan ennen vuoden 2016 loppua. Huippupaikat Oy:n toimitusjohtaja Lauri Suutarisen mukaan vielä ei voida sanoa, koska on investoinnin aika. Tahko on tehnyt viime vuosina reippaasti investointeja. Lähde: Savon Sanomat