Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 11.2.2016

11.2.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Työllisyysasioissa parantamisen varaa

Pohjois-Karjalan työllisyysseminaarissa todettiin, että työllisyysasioiden hoitamisessa on paljon parantamisen varaa. Nyt onkin hyvä sauma niin TE-toimistoille, Kelalle, Sote-alueille ja kolmannen sektorin toimijoille hoitaa asiat kuntoon. Nyt jos koskaan olisi aika purkaa raja-aitoja ja madaltaa kynnyksiä toimijoiden välillä. Suomen Kuntaliiton pääsihteerin Erja Lindbergin mukaan Suomen työllisyyssysteemi on jäykkä; siinä ollaan joko ollaan töissä tai työttömänä. Muualla Euroopassa on paljon helpompi yhdistää kuntoutusta ja työtä. Vastuu työllisyysasioista siirtyy jatkossa enemmän kunnille. Vaikeimmin työllistyvien kohdalla toteutetaan kuntakokeilu vuosina 2017-2019. Hallitus päättää tämän perustella lainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista. Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan Suomen työllisyystilanne on synkkä. Työllisyystilanteen korjaamiseksi tarvitaankin rakennemuutoksia, kannustinloukkujen purkamista ja joustavuutta työmarkkinoille. Lähde: Karjalainen

Lammin Ikkunat ja Ovet palkkaa väkeä

Lammin Ikkunat ja Ovet kasvaa: vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 16 milj. euroa ja vuonna 2015 lähes 18 milj. euroa. Uusia työntekijöitä tarvitaan. Toimitusjohtaja Hannu Saarisen mukaan Lammin Ikkunat ja Ovet -yhtiöllä on vakaa ja hyvä asema korjausrakentamisessa ja uudisrakentamisessakin tilanne on parantunut kokoajan. Yritys työllistää Hämeenlinnan Lammilla yli 80 henkeä. Lähde: Aamuposti

Yli 50-vuotiaat halukkaita työllistymään

Tämä ilmenee työllisten osuuden selkeänä nousuna vanhimmissa ikäluokissa sekä 50+ -ihmisten ahkerana työnhakuna. Etenkin yli 55-vuotiaiden ryhmässä työllisten osuus kasvaa, mutta 50-55-vuotiaiden työllisyys on vähentynyt hiukan. Ikääntyneiden työttömyys lisääntyy nyt muita enemmän. TE-toimistojen ja Ely-keskusten johtajat sanovat, että ikääntyneistä työnhakijoista ainoastaan 10-20 % saa uuden, pysyvän työpaikan. Tilastokeskuksen mukaan 81,7 % 50-54-vuotiaista on töissä, kun osuus oli neljä vuotta siten 82,2 %. 55-59-vuotiaista on töissä 74,8 % (72,7 %) ja 60-64-vuotiaista 45,3 % (41,8). Lähde: Helsingin Sanomat

Hyvin johdettu työ edistää mielenterveyttä

Työterveyslaitos oli mukana Mielenterveys työpaikoilla -hankkeessa laatimassa suosituksia työntekijöiden mielenterveyden. Tutkijoiden mukaan hyvin johdettu työ tukee mielenterveyttä. Suomi osallistuu kolmeen EU:n jäsenmaiden ja komission yhteisen Mielenterveyden yhteistoimi -hankkeseen. Osahankkeita on yhteensä kahdeksan. Suomessa on jo käytössä hyviä toimintamalleja sairauslomalta palaavan tukemiseksi. Mallit pitäisi vain saada vakiintumaan työpaikkojen toimintaan. Avainasemassa tässä ovat työntekijän asioista vaitiolovelvolliset työnantaja sekä työterveyshuolto. Lähde: Kansan Uutiset

Hallinnantunne auttaa jaksamaan

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi Leading Passion -hankkeen, jonka mukaan vahva motivaatio ja innostus työtä kohtaan liittyvät voimakkaasti hallinnantunteeseen. Hanke kartoitti nuorten työasenteita sekä hyviä innostusten johtamisen käytänteitä organisaatioissa. Tutkija Reima Launosen mukaan motivaatiota löytyy, kun oikea ihminen on oikeassa tehtävässä. Organisaatio sen sijaan mahdollistaa sisäisen motivaation ja innostuksen esiinpääsyn ja jatkumon. Kiire ja ylikuormitus vähentävät hallinnantunnetta työssä ja elämässä. Ns. Flow-tila on tärkeä työssä jaksamisen, aikaansaamisen ja myös keskittymisen vuoksi. Lähde: Talouselämä