Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 10.3.2016

10.3.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Led Tailor palkkaa uusia työntekijöitä

Salolainen led-valoihin erikoistunut Led Tailor Innova7ion Oy kasvaa ja palkkaa uusia työntekijöitä. 15 henkilöä työllistävä yritys kasvaa 35 hengen yhtiöksi vuoden 2016 aikana. Tällä hetkellä Led Tailor tuo maahan lyhtypylväitä ja katuvalaisimia. Lisäksi se valmistaa valaisimia pk-yrityksille. Toimitusjohtaja Mika Nummenpalo uskoo, että 1-2 vuoden sisällä yrityksen toiminta keskittyy kokonaan ultraviolettiledien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Lähde: Salon Seudun Sanomat

Ruokakaupassa hybridimyyjiä

Ruokakaupoissa yleistyvät turvamyyjät eli hybridimyyjät, jotka tekevät sekä kaupan töitä että turvallisuusalan töitä. Turvamyyjäidean kehitti KV Turvan toimitusjohtaja Lasse Heikkinen, joka kertoo turvamyyjän olevan kaupalle kannattavampi, kuin pelkkä nurkassa seisoskeleva vartija. Turvamyyjä voi esimerkiksi työskennellä kassalla, täyttää hyllyjä ja hoitaa pullonpalautuskonetta. Kaupan oman henkilökunnan ja turvamyyjän erottaa erilaisista työasuista. Vartijoille työnkuvan laajennus tuo lisää työtunteja ja myös kaupan alan korvaukset ilta- ja sunnuntaivuoroista ovat paremmat kuin vartiointialalla. KV Turvan palkkalistoilla on nyt noin 70 turvamyyjää. Securitas Oy kokeilee hybridimyyjiä muutaman asiakkaansa kanssa. Lähde: Vantaan Sanomat

Selittämätön palkkaero kasvaa iän myötä

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan kaksikymppiset naiset ja miehet tienaavat saman verran, mutta 65-vuotiaana sukupuolten välinen palkkaero on jo 9,3 %:a. Tutkimuksen mukaan koko työuransa aikana nainen voi menettää keskimäärin 110 000 euroa iästä ja sukupuolesta johtuvan palkkasyrjinnän vuoksi. Tutkimusvuosien 2008-2015 aikana ei ole tapahtunut palkkaerojen supistumista. Palkkaa ei pitäisi jakaa naamakertoimen perusteella, vaan sen tulisi perustua työn vaativuuteen ja tehtäväluokitukseen. Selittämätön palkkaero voidaan ratkaista palkkausjärjestelmää ja vaativuusluokkia uudistamalla. Palkkaukseen voidaan vaikuttaa myös työnkuvia tarkistamalla ja tehtävänkuvia päivittämällä. Lähde: Pro

Eläkeläisnaisten ja -miesten välinen tuloero kaventunut

Eläketurvakeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan eläkeläisnaisten ja -miesten välinen tuloero on kaventunut 20 vuodessa, mutta naisten tulot ovat edelleen pienemmät kuin miesten. Tutkimuksessa tarkasteltiin useita eri tulokäsitteitä. Eläkeläismiesten vuositulot olivat 2 000-6 500 euroa suuremmat kuin eläkeläisnaisten sen mukaan, mitä tulokäsitettä käytettiin. Ero oli suurin, kun vertailtiin työeläkkeitä ja pienin, kun otettiin huomioon koko perheen tulot. Naisten keskimääräinen työeläke oli 66 % miesten keskimääräisestä työeläkkeestä vuonna 2013. Kun perheen kokonaistulot otettiin huomioon, eläkeläisnaisten tulot olivat 91 % eläkeläismiesten tuloista. Melkein kolmannes 75 vuotta täyttäneistä naisista on pienituloinen. Miehistä pienituloisia eläkeläisiä on kuudennes. Ikääntyneet naiset ovat köyhyysvaarassa, sillä monille ei ole juurikaan kertynyt työeläkettä ja he asuvat yksin. Silti eläkeläismiesten suhteellinen pienituloisuus on lisääntynyt nopeammin kuin naisten. Lähde: Eläketurvakeskus

Isien kannattaa hyödyntää perhevapaita

Valtakunnansovittelija Minna Helle toivoo isien hyödyntävän perhevapaita aiempaa enemmän. Helle pitää perhevapaiden epätasaista jakautumista tasa-arvon suurimpana esteenä. Tilanne ei muutu itsestään, joten siihen tarvitaan yhteiskunnan ohjausta. Pitkällä aikavälillä yksi ratkaisu voisi olla Akavankin ehdottama 6+6+6 -malli. Lähde: Keskipohjanmaa

Manpowerin työmarkkinabarometri on toiveikas

Manpowerin työmarkkinabarometri julkistettiin 8.3.2016. Sen mukaan Suomen työmarkkinoilla näkyy varovaista toiveikkuutta vuoden toisella neljänneksellä eli 4-6/2016. Yritysten työllistämisaikeet ovat kohonneet vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäävät silti alemmas kuin vuonna 2015 samaan aikaan. 10 prosenttia työnantajista uskoo työvoiman lisääntyvän ja 5 prosenttia kutistuvan. Nettotyöllistämisaikeiden indikaattori nousi 5 prosenttiin. Suurinta kasvua odotetaan julkishallinnossa; koulutusalalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähde: Kauppalehti