Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 10.11.2016

10.11.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Työttömien haastatteluista vaikea saada standardisoituja

Helsingin yliopistossa valmisteilla olevan tutkimuksen mukaan työttömien haastatteluissa tehdyt päätelmät vaikuttavat vastausten merkintään. Usein haastattelijat päättelevät minimivastausten "joo" ja "kyllä" merkitsevän parasta vaihtoehtoa viidestä vastausvaihtoehdosta. Vaikka lomakkeet ovat standardoituja, se ei takaa standardoitua haastattelua. Tutkimuksessa kohderyhmänä olivat työttömien ja iäkkäiden haastattelut. Iäkkäiltä kysyttiin tarkentavia lisätietoja sen sijaan että olisi tehty myönteistä päättelyä. Lähde: Helsingin yliopisto

Työpaikoilla neuvotellaan vilkkaasti työajan pidennyksistä

Monilla työpaikoilla neuvotellaan kiky-sopimuksen tuoman työajan pidennyksen keinoista. Työaikaa pidennetään 24 tuntia vuosittain vuoden 2017 lukien pääosassa aloja. Paperiliiton aloilla pidennys tehdään joko suoraan työaikaa pidentämällä tai tekemällä tunteja sisään ”ylityön tapaan.” Myös koulutuspäivät käyvät pidennykseksi. Metallialalla neuvotellaan työpaikkakohtaisesti kaikista vaihtoehdoista, joihin sopimus antaa myöten. Toimihenkilöistä 40 % on sopinut pidennyksen keskitetysti joko päivittäisenä tai viikoittaisena. Toiset 40 % neuvottelevat paikallisesti ja loput ovat muita vaihtelevia järjestelyjä. Lähde: Taloussanomat

Prisma kokeilee ympärivuorokautista aukioloa

HOK-Elanto testaa ympärivuorokautista kaupantekoa ensimmäistä kertaa hypermarketissa, kun Helsingin Kaaren Prisma on auki tauotta joulukuun alusta jouluaattoon klo 16:een. 24 tuntia avoinna olevista Alepoista ja S-marketeista on saatu hyviä kokemuksia. Kokeilu kestää vain joulukuun, niin mittavia tappioita ei ehdi tulla. Sen sijaan Citymarketin kauppiaat saavat itse päättää aukioloajoistaan. Lähde: Kauppalehti

Solteq käyttää työajan pidennyksen liikuntaan

Ohjelmistoyhtiö Solteqissa aiotaan käyttää kiky-sopimuksessa sovittu 24 tunnin työajan pidennys liikuntaan. Liikunta katsottiin parhaaksi keinoksi lisätä henkilöstön tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä. Lähde: Taloussanomat

Tamperelainen Glaston hyödyntää lisätyöajan urheiluun ja kielten opiskeluun

Tampereella toimiva lasinjalostusteknologian yritys Glaston aikoo käyttää kilpailukykysopimukseen sisältyvän työajan pidennyksen henkilökunnan hyväksi. Yhtiö suunnittelee, että työntekijä voi käyttää 24 tunnin vuotuisen lisätyöajan liikuntaan tai vaikka kansalaisopiston kielikurssiin. 160 työntekijää työllistävä yhtiö ottaa työajan pidennykset käyttöön loppuvuoden 2016 aikana. Lähde: Aamulehti

Unihäiriö voi aiheuttaa narkolepsian tyyppisiä oireita

Suomalaisista 10-15 % elää koko ajan kahden tunnin univajeessa. Jos kaksi viikkoa nukkuu vain kuusi tuntia yössä, se vastaa kahden yön peräkkäistä valvomista. Tämä voi aiheuttaa samanlaisia oireita mitä esiintyy harvinaisessa, keskushermostoperäisessä narkolepsiassa. Jatkuva univaje heikentää kykyä suoriutua töistä. Ihmisten unettomuus on lisääntynyt. Se voi selittyä työelämän vaatimustason lisääntymisellä sekä jatkuvalla tavoitettavissa ololla. Lähde: Aamulehti

Nuorisotakuukokeilu yksi onnistuneimmista kuntakokeiluista

Hallitusohjelmaan kirjatuissa kokeiluissa syntyy uusia tekemisen tapoja, joista osa jää myös käyttöön. Ideoista pystytään monistamaan toimintatapoja myös muihin kuntiin. Yksi onnistuneimmista on nuorisotakuukokeilu. Sen pohjalta on syntynyt matalan kynnyksen Ohjaamoja, joissa palvelut räätälöidään nuorten tarpeiden mukaan. Kokeilussa on luotu ohjauspolkuja koulutukseen ja työllistymiseen. Kokeilussa mukana olevat Oulu ja Forssa pääsivät kehittämään edelleen palvelujaan. Rovaniemellä on perustettu uusi toimintatapa ja uusi palvelupiste. Lähde: Kaleva

Linux-osaajille töitä

Suomessa on pulaa käyttöjärjestelmä Linuxin osaajista. Erityisen hankalaa on Linuxin ytimen tuntevien asiantuntijoiden rekrytoiminen. Yliopistot kouluttavat pääasiassa ohjelmoijia, mutta järjestelmien ylläpitäjiä ei saada. Linuxin osaajille olisi töitä muun muassa pilvipalvelujen ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä. Linuxin merkitys korostuu teollisen internetin edetessä. Lähde: Tivi