Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 05.05.2016

5.5.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Suomalaiset hyväksyvät työttömyysturvan kiristykset

Valtaosa suomalaisista on valmiita hyväksymään joitakin kiristyksiä työttömyysturvan ehtoihin. Tämä käy ilmi MTV:n teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan neljännes hyväksyy kiristykset ja 40 % hyväksyy ne osittain. Kolmannes ei hyväksy kiristyksiä. Hallituksen mielestä kokoaikatyöstä ei saisi kieltäytyä, vaikka työttömyysturva olisi korkeampi kuin palkka. Hieman yli puolet hyväksyy asian kokonaan tai osittain. 46 % vastustaa sitä. Corefinerin toteuttamaan kyselyyn vastasi verkossa yli 1 300 ihmistä. Lähde: Keskipohjanmaa

Suomessa EU:n pienin naisten ja miesten työllisyyden ero

Eurostatin mukaan Suomessa on EU-maiden pienin ero naisten ja miesten työllisyysasteissa. EU-maissa työllisyysasteissa on keskimäärin 11,6 prosenttiyksikön ero, mutta Suomessa se oli vuonna 2015 vain 2,1 prosenttiyksikköä. Ero on kaventunut viime vuosina. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattorin mielestä syynä on etenkin miesten naisia nopeampi työllisyysasteen lasku. Vuoden 2008 jälkeen työllisyysaste on laskenut niin miehillä kuin naisilla, mutta lasku on ollut miehillä selvästi enemmän. Lähde: Yle

Työtapaturmat nousuun

Tapaturmavakuutuskeskuksen arvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2015 yhteensä noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin noin 6500 työtapaturmaa. Palkansaajien korvatuista tapaturmista työpaikkatapaturmia oli noin 101 000 ja työn sekä kodin välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia noin 22 000. Työpaikkatapaturmien määrä nousi noin 2 % vuodesta 2014. Työmatkatapaturmien määrä nousi selvästi eli noin 26 % edellisvuodesta, jolloin työmatkatapaturmia sattui tavanomaista vähemmän. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli noin 29,8 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Vaikka taajuusluku nousi hieman vuodesta 2014, se on pitkällä aikavälillä ollut kuitenkin selvästi laskeva. Ennakkoarvion mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli 25 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 10 palkansaajaa. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Kuluttajien luottamus melko lailla ennallaan

Kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2016 huhtikuussa 9,8, kun se maaliskuussa 2016 oli 10,4. Huhtikuussa 2015 luottamusindikaattori oli 11,4. Arviot yleisestä työttömyydestä ja omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät. Huhtikuussa 35 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 % arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28 % kuluttajista ja 15 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Lähde: Tilastokeskus

Finanssialalle palkataan kokenutta väkeä

Kun henkilöstö ikääntyy, tarvitaan uutta työvoimaa. Työntekijöiden osaamista myös arvostetaan. Työntekijöiden eläköitymisvauhtia hillitsemään tarvittiin vuonna 2015 peräti yli 3 300 uutta rekrytointia. Kymmenessä vuodessa finanssialalle palkattujen työntekijöiden iässä on tapahtunut selkeä muutos. Kun vuonna 2005 alalle palkatuista vain noin 6 % oli yli 50-vuotiaita, vuonna 2015 joka viides alalle palkattu oli yli 50-vuotias. Lähde: Finanssialan keskusliitto

Kaupallisen alan opiskelijoiden suosikkityönantaja

Kaupallisten alan opiskelijoiden mielestä Finnair on halutuin työnantaja. Se on ohittanut Koneen halutuimpana työpaikkana. Toisena suosikkityöpaikkalistalla oli Google, kolmantena Nordea ja neljäntenä OP Ryhmä. Kone jäi viidenneksi. Työnantajamielikuvia seuraavan Universum Suomen maajohtaja Jonna Sjövallin mukaan Finnairin julkisuusmielikuva on parantunut merkittävästi. Koneen sijoituksen lasku johtunee aikaisempaa vähäisemmästä opiskelijayhteistyöstä. Tekniikan alan opiskelijoiden suosikkityönantajat ovat Kone, Google, Syke, ABB ja Ramboll. Lähde: Kauppalehti

Heureka etsii töihin yli 70-vuotiaita

Heureka palkkaa 30 yli 70-vuotiasta opasta Dialogi ajassa -näyttelyyn, joka aukeaa lokakuussa 2016. Heureka tarjoaa oppaille töitä noin 3,5 kuukaudeksi. Näyttely kertoo ihmisen ikääntymisestä. Lähde: Keski-Uusimaa