Blogi

Työelämän trendit

Työn tekemistä koskevat trendit muuttavat käsityksiämme. Lähivuosien aikana työelämä tulee muuttumaan nopeammin kuin vuosikymmeniin.

Global Human Capital Trends julkaisi näkymän, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä jopa puolet työvoimasta tulee olemaan y-sukupolven edustajia. Viisi vuotta myöhemmin luvun ennustetaan olevan jopa 75%. Uusi työntekijäsukupolvi haluaa merkityksellisen työn. Työn, jota he todellakin haluavat tehdä.

Tulevina vuosina myös ”sharing economy” valtavirtaistuu tuoden mukanaan epätyypilliset työsuhteet ja keikkatyön. Työn luonteen muutoksen lisäksi teknologian kehittyminen mahdollistaa sen, että työtä tehdään missä halutaan, todennäköisesti pääasiassa muualla kuin toimistolla. Näin asiakkuudet, tiimit ja asiantuntijaverkostot levittäytyvät kaikkialle.

World Economic Forum on kuvannut tulevaisuuden teknologian kehitystä. Ennusteen mukaan jo vuonna 2018 kaikki varastoidaan digitaalisesti. Vuonna 2021 robotisaatio ja digitaaliset palvelut ovat arkipäivää.

Käsillä on siis murros, jossa keskustellaan työn merkityksestä ihmisen ja organisaation identiteetille. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat, mikä kaikki on työtä, mikä organisaatio on ja miten organisaatio eroaa verkostosta? Toisaalta mielenkiintoista on myös, mitä on asiantuntijuus tai tulevaisuuden johtajuus? Entä mikä on ihmisen tehtävä, mikä koneiden?

Jatkossa työelämän menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät luomaan arvoa sekä asiakkaille että niin sanotuille omille ihmisille. Tämä muuttaa koko ajattelu- ja toimintalogiikan, toimintakulttuurin. Tulevien vuosien toimintakulttuurissa jokaisen on saatava kokea olevansa tärkeä peluri työn määrästä ja tekemisen paikasta riippumatta. Johdon on varmistettava, että kaikkialle levittäytyneet asiantuntijat ymmärtävät yhteisen päämäärän samansuuntaisesti. Myös konkreettisten tavoitteiden tulee olla merkityksellisiä. Tavoitteissa on näyttävä asiantuntijoiden oma osallisuus ja inhimillisyys, jotta niihin voidaan sitoutua. Asiantuntijaverkoston on löydettävät keinot innostua, luoda uutta, kokeilla ja oppia yhdessä. Ihmisen tekemää työtä tulee jatkuvasti ohjata ja kannustaa, jotta suuntaa voidaan joustavasti muuttaa.

Haluaisitko sinä tai organisaatiosi liittyä työelämän menestyjien joukkoon?

Terhikki Rimmanen, toimitusjohtaja, Humap Consultation Oy

www.humap.com