Työuran alussa

Työelämän jonnet

Työelämän myyteistä ja todellisuudesta kirjan kirjoittanut sosiologian yliopistonlehtori Pasi Pyöriä kummastelee, mistä huoli nuorten työmoraalista on saanut alkunsa.

Kaksi kliseetä voidaankin kumota: nuoret eivät hallitse kaikkea teknologiaa tai vieroksu töitä. Nuorten työn arvostuksen laskulle ei ole tilastollisia perusteita.

SYL:ssä yliopisto-opiskelijoiden työelämäsektorin edunvalvonnasta vastaavan Maria Loiman mukaan työstä on tullut asia muiden joukossa, mikä ei välttämättä ole huono asia. Tutkimukset kertovat nuorten arvostavan työtä.

Työurat alkavat usein jo opiskeluaikana

Korkeakouluopiskelijat eivät siirry työelämään hitaasti, vaan usein heidän työuransa alkavat opiskeluaikana tai aiemmin. Pasi Pyöriän mukaan Suomessa korkeakouluista valmistutaan hieman vanhempina kuin keskimäärin Euroopassa, mutta täällä sijoitutaan suhteellisen nopeasti omaa koulutusta vastaaviin tehtäviin. Opiskelijat ovat Suomessa  tärkeä osa työvoimaa.

Nuorten sanotaan usein olevan diginatiiveja, mutta mobiililaitteen käyttö ei silti opeta työelämässä tarvittavia teknisiä taitoja. Nuorten tietokoneen käyttötaidot ovat päinvastoin viime vuosina huonontuneet.

Kaikki nuoret eivät halua yrittäjiksi, sillä valtaosa haluaa työskennellä palkansaajina. Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on Global Entrepreneur Monitorin mukaan kuitenkin vähitellen lisääntynyt.

Pasi Pyöriän mukaan työurat ovat tulleet yhä vakaammiksi 2000-luvulla. Osa nuorista on töissä ympäri vuoden. Nuorten työttömyys onkin säilynyt melko tasaisena 2000-luvulla, mutta 1990-luvun laman jälkeen se jäi valitettavasti aiempaa korkeammalle tasolle.

Lähde: SYL, Pasi Pyöriä: Työelämän myytit ja todellisuus, Gaudeamus.