Työhyvinvointi

Työeläkekuntoutusten määrä kasvoi v. 2017

5.7.2018 klo 7:00

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2017 päättyi 6 900 työeläkekuntoutusta, mikä oli noin tuhat enemmän kuin vuonna 2016.

Kuntoutujia oli kaikkiaan 17 000 ja kaksi kolmesta kuntoutusohjelmasta onnistui. Kuntoutukseen itse hakeutuneiden kuntoutuksista onnistui 75 % ja kuntoutusoikeuden työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä saaneiden kuntoutuksesta onnistuneita oli 49 %.

Onnistuneeksi kuntoutukseksi lasketaan sellainen, jossa osallistuja palaa töihin, jatkaa opiskelua tai palaa työnhakijaksi. Tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen.

Työeläkekuntoutuksen kustannukset olivat 151 miljoonaa euroa ja yhden kuntoutujan ohjelma maksoi keskimäärin 17 500 euroa. Kuntoutukseen osallistuneista yli puolet oli naisia ja heidän keski-ikänsä noin 47 vuotta. Yli puolella osallistuneista oli jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus.

Lähde: Eläketurvakeskus