Työhyvinvointi

Työasioiden vatvominen voi lisätä työuupumuksen riskiä

12.9.2016 klo 14:48

Työasioiden vatvominen vapaa-ajalla estää psykologien mukaan työstä palautumista ja lisää juuri sen vuoksi työuupumuksen riskiä.

Tutkija Kaisa Perko Tampereen yliopistosta sanoo, että vatvominen on sitä, kun työn ongelmiin liittyvät ajatukset pyörivät mielessä myös vapaa-ajalla. Niistä on vaikea päästää irti. Tutkimustulosten mukaan ongelmasuuntautunut vatvominen, jossa ihminen pyrkii ratkaisemaan työpulmia myös vapaa-aikanaan, ei yleensä johda uupumusoireisiin ja uniongelmiin. Ongelmasuuntautuneelta ryhmältä löytyy ammatillista itsetuntoa ja työn imua.

Diacorin työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Erkki Kaila pohtii, että tällä ryhmällä työhön liittyvät ajatukset ovat sävyltään myönteisiä, sillä ongelmat ratkeavat tai niihin on olemassa toimintasuunnitelma. He ratkaisevat itse ongelmansa tai pyytävät tarvittaessa apua, eikä asia tule koskaan esille työterveyslääkärin vastaanotolla.

Tampereen yliopiston psykologian tutkijoiden tutkimustulosten mukaan huomattiin, että mitä enemmän työssä on tiedollisia ja emotionaalisia vaatimuksia, sitä enemmän työasiat pyörivät mielessä vapaa-ajalla. Työn kuormittavuus lisääntyy, jos työpaikan johtamisessa on epäoikeudenmukaisuutta. Haitallisimmaksi tutkimuksissa osoittautui tunnesuuntautunut vatvominen eli stressiajatuksissa vellominen.

Lähde: STT