Työllisyysnäkymät

Työajan pidentäminen toisi hyötyjä

26.11.2015 klo 10:07

Suomen Pankki on tehnyt selvityksen, jossa käsitellään työajan pidentämistä.

Selvityksen mukaan työajan pidentäminen toisi mukanaan hyötyjä: yksikkötyökustannukset laskisivat, kun taas bkt, investoinnit, yksityinen kulutus ja vienti kasvaisivat. Silti kaikkien työaikaa ei olisi järkeä yrittää pidentää. Esimerkiksi korkean tuottavuuden alan osaajista moni työskentelee jo ilman jäykkiä työaikoja. Tuottavuutta ei saada kasvatettua samaa tahtia kuin työaika pitenee. Mahdollista on, että sairauslomat lisääntyvät. Työajan jatkamisen palkoissa kompensoimista tultaisiin vaatimaan jossain vaiheessa väistämättä. Maailmalla työajan pidentämistä on tutkittu vain vähän.

Suomen Pankin mukaan viikkotyöajan laskennallinen pidentäminen 40 tuntiin olisi Suomelle eduksi. IMF on myös suositellut työpanoksen kasvattamista ja yksikkötyökustannusten laskua.

Lähde: © M-Brain