Työllisyysnäkymät

Työaikalain uudistus valmisteilla ristiriitaisin näkemyksin

TEMin vetämä työryhmä valmistelee esitystä työaikalain uudistamiseksi. Yksi taustatekijä on muuttuva työelämä. Tavoitteena on laki, joka vastaa tuleviinkin haasteisiin.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöpäällikkö Atte Rytkösen mukaan liitto näe mitään syytä, että sunnuntain tulisi nyky-yhteiskunnassa olla erityinen ja korvattava työpäivä. Myös vuorokautisen työn ylärajasta voisi luopua kokonaan, jolloin rajoituksena olisi vain lepoaikalainsäädäntö. Viikoittainen työaika voisi kasvaa 48 tuntiin.

Myös vuorotyö on tarkastelussa. TEMin hallitusneuvos Tarja Kröger toteaa, että nykylainsäädännössä on yksityiskohtaiset luettelot siitä, millä aloilla ja tehtävissä työ voidaan jakaa jaksoihin ja tehdä yötyönä.

Rytkösen mukaan työnantajapuolella nähdään asia niin, että jaksotyön tekemistä tulisi arvioida tehtävä- ja tarvekohtaisesti. SAK katsoo myös, että laki on jäänyt jälkeen.

Lähde: Taloussanomat