Työhyvinvointi

Työ kuin leikkiä

9.12.2015 klo 11:40

Sujuuko työ kuin leikki vai onko se tervanjuontia?

Työntekijöistä voi luoda korttipakan, jota työyhteisö voi käyttää pelilliseen toisistaan oppimiseen ja yhteisölliseen ideointiin. Leikillisyys työpaikalla kiinnostaa useita työntekijöitä, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Leikkikokeilun myötä huomattiin, että työyhteisön asenteet työpaikalla leikkimistä kohtaan vaihtelevat vahvasti. Tulokset käyvät ilmi Tampereen yliopiston pelillistämistutkimuksesta, jota Työsuojelurahasto rahoitti.

Oasis-tutkimus

Oasis-tutkimus- ja kehityshanke perustuu Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkimusryhmien tunnistamiin kehitystarpeisiin. Yhteiskunta on murroksessa, jossa edellytetään nopeaa valmiutta reagoida uusiin haasteisiin. Tampereen yliopiston laaja rakenneuudistus on pakottanut tutkijat kohtaamaan työelämän muutokset omassa työympäristössään.

Hanke pyrki tarjoamaan uutta tietoa ja toteutusmalleja pelillisyyden sekä sosiaalisen oppimisen sovelluksista. Kohderyhmiä ovat lähinnä tietointensiiviset asiantuntijatyöyhteisöt. Oasis-hanke käynnistettiin uudistamalla oppiainekirjastotila. Uudistamista ideoivat peli- ja oppimistutkijat sekä informaation ja luovien organisaatioiden työympäristöjen asiantuntijat. Hankkeessa ideoitiin pallomeripalloilla täytetty leikillinen, varattavissa oleva palaveripalju Oasis-tilassa. Paljun voi viedä myös muihin tiloihin ja työpaikkoihin.

Kolmen leikin kokeilua

Tutkimuksen tärkeimpänä asiana toteutettiin kolme erilaista henkilökuntaa osallistavaa leikillistä kokeilua. Ensimmäinen keskittyi Oasis-tilassa nopista koostuvan hiekkalaatikon, There Are No Rules -taideteokseen. Sen ja käyttäjien vuorovaikutusta seurattiin kameratallenteista. Tuloksena syntyi tietoa leikillisten kokeilujen analysoinnin menetelmistä.

Toinen kokeilu pelillisti yhteisön tutustumista ja tutkijoiden vuorovaikutusta. Kokeilun ytimessä oli epämuodollisen yhteisöllisyyden rakentamiseen tähdännyt korttipeli, jota pelattiin viitenä viikkona. Sen jälkeen kysyttiin yhteisön näkemyksiä. Joidenkin vastaajien mukaan korttipelikokeilu lisäsi yhteisöllisyyden tuntua, toisten mukaan kokeilu ei edistänyt yhteisön sisäistä verkostoitumista. Yleisesti työyhteisö suhtautui leikin ja työn yhdistämiseen myönteisesti.

Kolmannessa kokeilussa järjestettiin yksikön johtohahmoille työpajoja, joissa henkilöstö sai nähdä viihteellisiä videoita tulevaisuuden visioista. Näin pureuduttiin henkilökunnan ajatuksiin ja asenteisiin työpaikkaleikkiä sekä johtajien leikillisyyttä kohtaan.

Vinkkejä suunnitteluun

Tutkimuksen mukaan leikilliset, interaktiiviset huonekalut kiinnostavat aikuisia. Tämä voi  hyödyttää työpaikkoja, kun niissä suunnitellaan leikillisten elementtien käyttöä. Toiset toivovat leikkiä, toiset eivät halua leikkiä töissä lainkaan. Myös leikin sosiaalisuuden voi nähdä joko myönteisesti tai kielteisesti. Työpaikalla leikkijän onkin helpompi lähestyä omaan sosiaaliseen ympäristöön sulautuvaa leikillistä elementtiä, jos leikki on vapaaehtoista ja muokattavissa.

Lähde: Työsuojelurahasto