Työhyvinvointi

TyhyverkostoX -hanke edistää työterveyttä

9.2.2016 klo 10:53

Onko työhyvinvoinnissa kehitettävää? Pitäisikö yrityksessämme tehdä riskien arviointi? Mistä yrittäjä tai pieni yritys löytää hyvän työterveyshuollon?

TyhyverkostoX -hankkeen avulla lisätään työpaikkojen, organisaatioiden sekä erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työhyvinvointiosaamista, työhyvinvointipalveluiden hyödyntämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto.

Juuri käynnistyneen, kolme vuotta kestävän valtakunnallisen TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen projektipäällikkö Jaana Lerssi-Uskelinin mukaan verkostosta saatavasta vertaistuesta ja osaamisen jakamisesta hyötyvät isojen organisaatioiden, mutta erityisesti pienten yritysten ja yrittäjien työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointitoiminnassa (TTT-toiminta) mukana olevat. Sekä pienet että suuret yritykset ovat samojen kysymysten äärellä. Alueellisesti toimiva Tyhyverkosto on yhdistänyt paikallisia toimijoita ja saanut aikaan aitoa yhteistyötä erikokoisten yritysten välillä.

Kehittyvää verkostotoimintaa

TyhyverkostoX -hankkeessa yrittäjät, yritykset ja muut toimijat kehittävät verkostotoimintaa, lisäävät työpaikkojen TTT-osaamista, parantavat TTT-yhteistyötä sisäisesti ja alueellisesti sekä kehittävät yrittäjien ja pienten yritysten TTT-palvelujen hankinta- ja organisointimuotoja.

Lisäksi hankkeen erityisteemana on kehittää työkyvyn ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekeville, ensivaiheessa palo- ja pelastusalalle.

Hanke järjestää teemoista alueellisina pilotteina eri puolella Suomea työpajoja, joissa työstetään kunkin alueen kehityskohteita. Pilottien tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti.

Hanke haastaa työpaikat ja kaikki alueelliset TTT-toimijat mukaan tekemään yhteistä hyvää – meille kaikille. Oman työpaikan toiminnan kehittämisen kautta edistämme koko suomalaisen työelämän hyvinvointia.

Hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat nommoC seugolaiD osuuskunta ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Hanke toteutetaan 2015–2018 välisenä aikana.

Lähde: Työterveyslaitos