Työhyvinvointi

Tutkimus: Suomalaiset ovat metsä- ja kuntosalikansaa

Metsässä vaeltaminen ja kuntosaliharjoittelu ovat houkuttelevimmat lajit suomalaisten työikäisten mielestä. Alle 30-vuotiaat liikkuvat kaikista ikäryhmistä eniten muokatakseen kehoaan. Työssä jaksaminen korostuu 40–49-vuotiaiden keskuudessa.

Suomalaisen FASTin toteuttama tutkimus kertoo tämänhetkiset hyvinvointi-, liikunta-, ja ravitsemustrendit. Tutkimuksen* mukaan lähes puolelle suomalaisista liikunta on elämäntapa. Jopa 40 prosenttia liikkuu vähintään neljä kertaa viikossa. Liikunnaksi lasketaan myös rauhallinen ja hidastempoinen liikkuminen, kuten kävely ja koiran ulkoilutus. Yleisimmin liikuntaa harrastetaan 2–3 kertaa viikossa.

Terveys ja hyvä mieli ovat tärkeimpiä syitä liikkua! Suomalaiset rakastavat liikkua metsässä ja käydä kuntosalilla. Metsässä vaeltaminen on niin miesten kuin naisten keskuudessa tapa liikkua ja sen kiinnostavuus nousee iän myötä. Kuntosalin suhteen tilanne on päinvastainen, vähiten rautaa pumppaavat 40–49-vuotiaat, joille työssä jaksaminen on tärkeä syy liikkua.

– 40–49-vuotiaat ovat salilla käymisen suhteen väliinputoajajoukko. He eivät ole enää yhtä ulkonäkökeskeisiä kuin nuoremmat, eikä siinä iässä vielä kiinnosta toimintakyvyn ylläpitäminen vanhuusvuosia ajatellen, kotimaisen FASTin markkinointijohtaja Jari Karlsson sanoo.

18–29-vuotiaat ovat kaikista aktiivisin ryhmä, heistä lähes puolet liikkuu joka päivä tai 4–5 kertaa viikossa. He ovat tavoitteellisia ulkonäköliikkujia, jotka viihtyvät parhaiten kuntosalilla.

Pieni joukko palautuu stressistä joogaamalla

Naisille ulkonäön vuoksi liikkuminen on tärkeämpää kuin miehille. Naiset ovat aktiivisempia ohjatuilla ryhmäliikuntatunneilla kävijöitä. Naisia kiinnostaa miehiä enemmän vedessä liikkuminen, tanssi ja jooga, kun taas miehiä pyöräily ja joukkuelajit. Molemmat ovat aktiivisia juoksijoita.

Suurimpina liikuntamotivaatioina miehille toimivat kaveri tai puoliso, jonka kanssa voi kuntoilla. Naiset saavat motivaatiota ohjatuista tunneista, kaverin tai puolison kanssa kuntoilusta tai heidän kannustuksestaan.

Kovatempoisesta liikunnasta innostuu vain pieni joukko suomalaisia. Eniten siitä nauttivat 30–39-vuotiaat. Rauhallinen ja hidastempoinen liikunta kiinnostaa eniten 50–65-vuotiaita.

Miehillä itsestään huolehtiminen tarkoittaa fyysistä hyvinvointia, kun taas naisilla henkistä. Naiset arvostavat riittävää unen saantia ja terveellistä ruokavaliota. Stressistä palaudutaan arkipuuhissa: katsomalla elokuvia tai TV-sarjoja, ulkoilemalla luonnossa tai tapaamalla ystäviä. Vain pieni joukko palautuu liikkumalla kovilla sykkeillä ja joogaamalla tai meditoimalla.

Suurin osa (91 %) suomalaisista kokee ravinnon tärkeäksi hyvinvointinsa kannalta. Naiset näkevät terveellisen ruokavalion tärkeämmäksi kuin miehet. 18–39-vuotiaat käyttävät monipuolisemmin kaikista ikäryhmistä lisäravinteita. Naiset syövät ravintolisiä useimmiten kiireessä tankkaamiseen, miehet puolestaan palautuakseen treenistä, saadakseen lisävirtaa tai lihasten kasvuun.

Keskeisimmät tutkimustulokset:

Yli puolet (66 %) suomalaisista pitää ulkona liikkumista parhaana tapana lisätä omaa hyvinvointia. Yksin liikkuminen on toiseksi tärkein tapa suomalaisille (40 %). Kolmanneksi tärkein tapa on lihaskuntoharjoittelu (31 %).

Metsässä vaeltaminen houkuttaa lähes kolmasosaa (miehet 28 %, naiset 32 %).

Molempia sukupuolia kiinnostaa yhtä paljon kuntosali (27 %), juoksu (miehet 13 %, naiset 12 %) sekä talvilajit (miehet 15 %, naiset 14 %).

Kiinnostus kuntosaliharjoitteluun vähenee iän myötä (18–29 v. 39 % - > 50–65 v. 20 %).

Nuorilla aikuisilla (18–29 vuotiailla) korostuvat ulkonäkö- ja urheilulliset tavoitteet.  Heitä kiinnostaa selvästi muita ikäluokkia enemmän juoksu, tanssi, jooga ja mailapelit. Heitä kiinnostaa muita vähemmän metsässä vaeltaminen (24 % - > 50–65 v. 34 %).

Naisia kiinnostaa selvästi miehiä enemmän tanssi ja jooga (18 % ja 15 % naisista, 2 % ja 2 % miehistä). Miehiä kiinnostaa naisia enemmän pyöräily ja joukkuelajit (24 % ja 8 % miehistä, 15 % ja 3 % naisista).

Kaikissa ikäryhmissä terveys (79 %) ja hyvä mieli (66 %) ovat tärkeimmät syyt liikkua. Kolmantena on laihduttaminen (25 %).

Miehillä hyvinvoinnissa korostuvat fyysinen hyvinvointi (48 %), naisilla henkinen (57 %). Lisäksi naisilla riittävä unen saanti (50 %) ja terveellinen ruokavalio (33 %). Miehillä vastaavien vastausosuudet (35 %) ja (24 %).

Suomalaiset eivät tarvitse motivaatiota liikkumiseen ulkopuolelta, lähes puolelle suomalaisista (43 %) liikunta on elämäntapa.

Oulun ja Lapin läänissä ulkona liikkuminen on muita alueita merkittävämpää. Talvilajit houkuttavat etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa (22 % ja 21 %), vähemmän etelässä ja lännessä (14 % ja 11 %)

Liikkumisen syissä työssä jaksamisen on maininnut vain 17 % Etelä-Suomessa, kun taas Oulun/Lapin läänissä 30 %.

Stressistä palautumiseen 18–29-vuotiailla nuorilla korostuvat muihin ikäluokkiin verrattuna TV (61 %), ystävät (49 %). Ulkoilu ei ole niin merkittävä kuin muilla ikäryhmillä (34 %).

50–65-vuotiailla merkittäviä ulkoilu luonnossa (49 %) ja lukeminen (33 %). Tv-sarjojen/elokuvien (42 %) ja ystävien (15%) merkitys selvästi pienempi kuin nuoremmilla ikäluokilla.

Vähiten stressistä palaudutaan liikkumalla kovilla sykkeillä (11 %) ja joogaamalla tai meditoimalla (5 %).

Tiedot tutkimuksesta* Suomalainen Fast tutki suomalaisten työikäisten 18–65-vuotiaiden miesten ja naisten hyvinvointi-, ja liikunta- ja ravitsemustottumuksia helmikuussa 2017. Tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutti M3 Research Oy.

Lähde: FAST

www.funcfood.com