Talous ja raha

Tutkimus: Nuoret eivät usko menestyvänsä kuten vanhempansa

30.11.2016 klo 7:00

Nuoret suhtautuvat epäillen Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusoletuksiin, selviää uusimmasta Pohjoismaisesta nuorisotutkimuksesta (Nordic Youth Study).

Tutkimuksen on toteuttanut tutkimus- ja muotoilutoimisto 15/30. Tutkimuksessa perehdytään nuorten arvoihin ja kulutuskäyttäytymiseen ja se auttaa hahmottamaan myös tulevaisuuden trendejä kaikilla aloilla.
Ensimmäistä kertaa seuraava sukupolvi ei koe tulevansa menestymään elämässä yhtä hyvin kuin vanhempansa. Nuorten kansalaiskokemus ei vastaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideaalia tai ihannetta.

Heikko ansiotaso

Tutkimuksessa selvisi, että 2016 puolet nuorista uskoo oman ansiotasonsa jäävän vanhempiensa tulotason alapuolelle, ja lähes puolet tutkimukseen osallistuneista nuorista ei kokenut omaavansa elämässään yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin muilla samanikäisillä.
Tutkimuksen mukaan vain 22% kokee, että heidän on helppo saada haluamansa työpaikka, ja harva nuori tietää vielä kolmekymppisyyden lähestyessäkään, mitä työtä haluaa tehdä.

Tutkimus selvitti myös nuorten kulutustottumuksia ja niiden eroja Pohjoismaissa. Tunnettujen henkilöiden esimerkki vaikuttaa vahvasti nuorten kulutuspäätöksiin ja muihin suuriin valintoihin. Erityisesti Suomessa julkkisten vaikutus nuoriin on suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Nuorten kulutuksessa painaa myös mahdollisuus jäsenyyteen tai koko sisällön hankkimiseen yhdellä summalla. Sen sijaan palvelun tarjoaminen nuoren omalla äidinkielellä on harvalle merkittävää: vain 29% pettyy, jos ei saa palvelua omalla kielellään.

Nordic Youth Study on jatkoa 15/30:n Kansallisille nuorisotutkimuksille. Ensimmäistä kertaa koko Pohjoismaiden nuoriin suuntautunut tutkimus luotiin vastaamaan yrityselämän tarpeita co-creator-kumppaniyritysten kanssa. Tutkimus koostui kyselystä, johon vastasi yhteensä tuhat nuorta Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tämän lisäksi aineistoa täydennettiin laadullisin tutkimuskeinoin haastattelemalla nuoria.

www.nordicyouthstudy.com
15/30 on trenditutkimukseen ja muutokseen erikoistunut helsinkiläinen tutkimus- ja muotoilutoimisto. www.1530.fi

Lähde: 15/30