Työllisyysnäkymät

Tutkijoita Suomesta ulkomaille yhä enemmän

Tieteentekijöiden liitto on huolestunut akateemisesta aivovuodosta. Vuonna 2016 yli 490 tutkijakoulutettua jätti Suomen ja alle 200 muutti tänne.

Näin kertoo Acatiimi-lehti, joka pyysi Tilastokeskusta selvittämään tutkijoiden lähtemistä Suomesta. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalaisen mukaan  osaamisvaihtotase on yhä enemmän miinuksella.

VATT:n erikoistutkija Ilpo Kauppisen mukaan Tieteentekijöiden liiton huoli aivovuodosta on perusteltu. Jo muutaman professoritason tutkijan maastamuutto voi ajaa pahimmassa tapauksessa jonkin tieteenalan tutkimuksen kokoaan alas.

Kauppinen ei kuitenkaan näe hälyttäviä merkkejä, jos katsotaan koulutettujen maastamuuttoa yleisellä tasolla. Rajusta aivovuodosta ei voi vielä puhua. Puhe maastapaosta tai koulutettujen kiihtyvästä maastamuutosta ei perustu realismiin. Muuttajien määrät suhteessa koko väestöön ovat kuitenkin sen verran pieniä.

Suomalainen muuttoliike on pohjoismaista ja eurooppalaista tasoa. Ilpo Kauppisen mukaan kansainvälisen työnjaon näkökulmasta saattaa olla järkevää, että huippuosaaminen keskitetään tiettyihin paikkoihin. Aina se paikka ei ole Suomi. Ei siis aina ole lähtökohtaisesti huono asia, että osa Suomen parhaista kyvyistä lähtee ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Tämän asian hyvä puoli on esimerkiksi se, että se johtaa suomalaisten verkostoitumiseen ympäri maailman. Monet palaavat ulkomaan pestinsä jälkeen takaisin Suomeen.

Lähde: STT