Työhyvinvointi

Turvallisuuskortteja myöntäville lisää yhteistyötä?

1.6.2016 klo 7:00

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi kutsuu syksyksi koolle turvallisuuskorteista vastaavia tahoja ja käyttäjien edustajia. Tavoitteena on käydä yhteistä keskustelua eri korttien sisällöistä, työpaikkojen tarpeista ja käytäntöjen selkeyttämisestä.

Erilaiset turvallisuuskortit ovat monilla työpaikoilla pakollisia tiettyjen töiden tekemiseen. Kortit ja niihin liittyvä koulutus on suunniteltu varmistamaan, että kortin saaneet työntekijät tietävät perusasiat turvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisystä.

Korttien hankkimisesta syntyy yrityksille kuluja ja ne on myös uusittava määräajoin. Yrityksille kortit voivat olla suurikin taloudellinen panostus suorina ja välillisinä kuluina. Kustannukset ovat kuitenkin pieniä, jos näillä opeilla voidaan välttää yksikin tapaturma. Kortit eivät poista työnantajan vastuuta perehdyttää kunnolla työntekijät tehtävään työhön, turvallisiin työtapoihin ja työpaikan turvallisuuskulttuuriin.

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi kutsuu alkusyksyksi turvallisuuskorteista vastaavia tahoja ja käyttäjien edustajia keskustelemaan yhdessä, miten hyvin kortit ja niihin liittyvät koulutukset palvelevat työpaikkojen nykytarpeita ja millaisia uudistuksia tarvittaisiin.

Lähde: Työterveyslaitos

www.nollapaturmaa-foorumi.fi

Twitter @NollaTapaturmaa