Työuran alussa

Tuottavuus vai luottamus?

6.8.2015 klo 12:27

Tuottavuuden kasvattaminen on tätä päivää kaikilla työpaikoilla. Se onkin nostettu voimakkaasti esiin Suomen talouden ja työllisyyden parantamisessa.

Työn tuottavuutta halutaan nostaa edelleen. Tuottavuuden ajatellaan nousevan yrittäjyyden, digitalisaation ja infrastruktuurin avulla. Työtuntien lisääminen, kustannusten kilpailukyvyn parantaminen sekä maltilliset palkkakustannukset ovat myös paljolti puhuttavia asioita.

Suomen tuottavuuskehitys ei ole ollut sitä, mitä talouskasvu vaatisi. Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista ja Saksasta. Uudelle hallitukselle on ladattu todella kovat odotukset.

Kilpailukyvystä tulee pitää huolta. Ehdotetuissa tuottavuuden parantamiseen johtavissa kustannusleikkauksissa on kuitenkin se vaara, että ne eivät huomioi työntekijää eivätkä työyhteisöä. Pahimmassa tapauksessa ne romuttavat suomalaisten luottamuksen työn tekemiseen.

Työn merkityksen puutetta?

Suomalaisen Työn Liiton Innolink Researchilla teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista uskoo, että työelämä huononee lähivuosina. Työelämään onkin pesiytynyt nyt uskonpuute, joka näkyy kaikissa ikäluokissa. Nuorilla on erilainen näkemys tulevaisuudesta, sillä tulevaisuuden odotukset ovat noin kymmenyksen muita ikäluokkia positiivisempia.

Suomalaisia mietityttää erityisesti työn hektisyyden, kiireen ja työpaikan säilymisen lisäksi työn merkityksen puute. Omalle työlle saatu arvostus kun voi olla hyvin vaikeasti havaittavissa. Tutkimuksen mukaan nimenomaan arvostus on se asia, joka vastaajien mielestä muuttuu edelleen tulevaisuudessa. Mutta miten voimme parantaa tuottavuutta heikentämättä suomalaisten horjuvaa uskoa työhön?

Ahkeruus kunniaan

Tuottavuus kasvaa merkityksellisen ja arvokkaan työn kautta. Tuottava työyhteisö osallistuu monipuolisesti ja vastuuta kantaen yrityksen toimintaan ja sen kehitykseen. Työntekijöiden ja kollegoiden työpanosta arvostetaan ja tekemistä huomioidaan. Innovointi ja uuden ideointi pitävät työmotivaatiota yllä.

Merkityksellisen työn tekemiseen kuuluu luonnollisena osana myös katseen kääntäminen yrityksen sisältä ulospäin. Enää ei siis voda ajatella yksin organisaatiolähtöisesti, vaan koko ajan on tutkailtava myös organisaation ulkopuolella olevia tarpeita. Uudistuminen on alasta riippumatta erittäin tärkeää.

Lähde: Suomalaisen Työn Liitto, Talouselämä