Työhyvinvointi

Tunnista ihmisten erilaisuus työpaikalla

27.4.2016 klo 14:08

Ihmisten erilaisuutta ei aina ymmärretä työpaikoilla. Yksi stressaa suuresta työmäärästä, toinen ahdistuu liian vähäisestä työstä.

Niin alaisten kuin esimiesten tulisi tunnistaa ihmisten persoonallisuuserot ja käyttäytyä työpaikalla sen mukaisesti. Mikäli ihmisten erilaisuutta ei huomioida, aiheuttaa se jatkuvaa tyytymättömyyttä.Vaasan yliopiston professori Vesa Routamaan mukaan on erittäin suuria eroja siinä, mistä ihmiset stressaantuvat tai mikä saa heidät voimaan pahoin tai hyvin työelämässä. Juuri tämä onkin organisaatioiden keskeinen ongelma. Ihmisten erilaisuutta ei ymmärretä ja tunneta tarpeeksi.

Esimiehen tulisi ymmärtää, että alaisia tulee motivoida ja kohdella eri tavalla. Erilaiset persoonallisuustyypit törmäävät esimerkiksi silloin, kun toinen kokee saman tilanteen hauskana ja toinen kiusaamisena. Tämä on erittäin hankala asia.

Johtajan ja alaisen toiveet

Johtajan ja alaisen toiveet eivät aina kohtaa. Professori Routamaa on tutkinut 40 vuotta johtamista, johtajuutta ja organisaatioita eri näkökulmista. Tyypillinen suomalainen johtaja on Routamaan mukaan tehtäväkeskeinen, käytännöllinen, suoralinjainen ja looginen. Yhtenä suurena ongelmana johtajuudessa on nimenomaan se, että alaisten erilaisuutta ei tunnisteta.

Lähde: Yle