Työhyvinvointi

Tunnetko vuosilomakäytännöt?

29.6.2016 klo 10:35

Työstä kertyy vuosilomaa, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Sinulla on oikeus esittää oma toiveesi vuosiloman ajankohdasta, ja työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida tämä. Työnantaja voi kuitenkin määrätä, milloin vuosiloma pidetään.

- Työnantajan pitää sijoittaa työntekijän lomasta 24 arkipäivää lomakaudelle, joka on 2.5.-30.9. Tämä vuosiloman kesälomaosuus pitää saada yhtäjaksoisena.

- Työnantajan pitää myös kohdella työntekijöitä tasapuolisesti vuosilomaa määrätessään.

- Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta viimeistään kuukautta (poikkeustapauksessa kahta viikkoa) ennen loman alkamista.

- Loman ajalta on oikeus saada palkkaa, joka lasketaan vuosilomalaissa ja työssäsi sovellettavassa työehtosopimuksessa määritellyillä laskentaperusteilla.

- Jos olet osa-aikatyössä, jossa työpäiviä tai tunteja on kuukaudessa alle vuosilomalaissa asetettujen rajojen, sinulle kertyy vapaata. Vapaan ajalta et saa palkkaa, mutta saat lomakorvausta.

- Jos työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus saada lomakorvausta pitämättä jääneestä lomasta tai vapaasta.

- Aloita lomasi ja palaa lomalta takaisin töihin työnantajan ilmoituksen mukaisesti.

- Tarkista maksetun lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus palkkalaskelmasta tai lomapalkkalaskelmasta.

- Jos sairastut ennen sovitun loman aloittamista tai vuosiloman aikana, ilmoita siitä viipymättä työnantajalle, sillä voit pyytää työnantajaa siirtämään lomajakson myöhemmälle ajankohdalle.

- Jos sairastut vuosiloman aikana, sinulla on oikeus loman siirtoon vasta mahdollisten omavastuupäivien jälkeen. Omavastuu koskee yli neljän viikon vuosilomaa ja omavastuupäiviä on korkeintaan kuusi. Omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Toimita työnantajalle todistus työkyvyttömyydestäsi työpaikalla sovitun käytännön mukaisesti. Et saa oma-aloitteisesti jatkaa lomaa sairausaikaa vastaavalla määrällä, vaan työnantaja määrää uuden loma-ajankohdan.

- Työnantajan pitää antaa sinulle lomapalkan maksamisen yhteydessä lomapalkkalaskelma. Siitä pitää ilmetä lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Lähde: www.tyosuojelu.fi