Talous ja raha

Tuloerot voivat hidastaa talouskasvua

17.11.2015 klo 13:11

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan suuret tuloerot voivat hidastaa talouskasvua, jos ne vähentävät investointeja.

Eriarvoisuuden kasvu voi johtaa vaatimukseen korkeammasta verotuksesta ja yritystoiminnan tiukemmasta sääntelystä. Se voi myös heikentää luottamusta yrityksiin. OECD:n vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan tuloerojen kasvu heikentää talouskasvua. OECD kiinnitti huomiota eriarvoisuuteen tulojakauman ylä- ja alapäässä.

Etlan mukaan tuloerot voivat myös lisätä talouskasvua. Eriarvoisuudella on merkitystä vain tulojakauman alapäässä, eikä ylemmän tuloluokan irtaantuminen vaikuta talouskasvuun. Pienituloisten eriarvoisuus näkyy muun muassa kouluttautumisen vähentymisenä, mikä vaikuttaa talouskasvuun.

Lähde: Etla