Työ ja työelämä uudistuvat kovaa vauhtia. Pysyvätkö yritysten / organisaatioiden toimintamallit ja uudistumiskyky sekä yksilöiden uudistumiskyky tämän muutoksen vauhdissa?

Ilmarisen tammikuussa 2017 julkaisema Future Score -testi luo kuvan yksilön ja työnantajan muutoskyvystä suhteessa työelämän muuttuviin vaatimuksiin.

– Halusimme kehittää Future Score -testin havahduttaaksemme sekä työn tarjoajia että työntekijöitä omien toimintatapojensa ja -malliensa osalta. Testin avulla jokainen voi tunnistaa niitä asioita, joissa omaa ajatusmalliaan ja osaamisen kehittämistapojaan kannattaa päivittää oman työmarkkinakelpoisuuden säilyttämisen ja houkuttelevan työnantajamielikuvan näkökulmista, työhyvintointijohtaja Kati Huoponen Ilmarisen Parempaa työelämää -palveluista kertoo.

Future Scoren taustalla ovat asiantuntijoiden tulevaisuusskenaariot työelämän muutoksesta. Testin tausta-aineistona on myös Koulutusrahaston toimitusjohtajan, tohtori Kati Korhonen-Yrjänheikin malli työelämävalmiuksista.

– Idea testin valmisteluun syntyi Sitran, Ilmarisen ja Henryn vetämässä Tulevaisuuden työpaikkaprojektissa. Tulevaisuuden työpaikkaprojektia suunnittelemassa oli em. tahojen lisäksi joukko aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen ”lipunkantajia”. Lipunkantajat ovat ihmisiä ja tahoja, jotka jakoivat projektin tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä ja halusivat rohkaista työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Olin mukana projektissa lipunkantajana, kuten myös Koulutusrahasto-organisaationa, Koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki sanoo.

Kati Korhonen-Yrjänheikki piti lipunkantajien alkuvaiheen työpajassa esityksen tulevaisuuden työelämätaidoista. Tästä jalostui idea työelämävalmiuksien testin tekemiseen.

– Olin mukana testin valmistelussa sparraajana. Koulutusrahaston intressinä oli olla mukana projektissa, koska meidän missiomme on vauhdittaa uudistumista työelämässä, mikä oli projektinkin tavoitteena. Koulutusrahastossa työelämässä osaamisen uudistamisen vauhdittaminen tapahtuu käytännössä tarjoamalla korkealaatuisia ja tehokkaasti tuotettuja etuuspalveluita aikuisopiskelijoille, Korhonen-Yrjänheikki kertaa.

Yritystestiin on tähän mennessä vastannut yli 800 työnantajan edustajaa ympäri Suomen. Henkilötestiin on vastannut yli 2 400 henkilöä. Tee Future Score -testi tästä.

Tulevaisuuden työelämätaidot top 10:

Vuorovaikutustaito

Itsetuntemus

Tunneälykkyys ja empatia

Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista

Verkostoitumiskyky

Resilienssi eli muutosjoustavuus

Yhteistyökyky

Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa

Kriittinen ajattelu ja luovuus

Itseohjautuvuus

 

www.ilmarinen.fi

www.koulutusrahasto.fi