Dokumentti Tuleva Suomi tarkastelee Suomen tulevaisuutta harmaantuvan väestön varjossa. Rekrytointia tutkiva Saku Tihveräinen haastattelee 12 näkemyksellistä henkilöä selvittääkseen miten Suomi tulevaisuudessa pärjää, kun väestö ikääntyy ja jää eläkkeelle, eikä työvoima enää kotimaassa riitä.

Ratkaisuehdotukseksi miten Suomi tulevaisuudessa pärjää nostetaan kv-osaajien rekrytointi. Suomalaisten organisaatioiden ensimmäisen askeleen ottaminen ei-sujuvan suomen puhuvien rekrytoinnissa ei ole dramaattinen asia eikä kieliteema ole mustavalkoinen. Samalla diversiteetistä organisaatioissa voi saada selkeää hyötyä erityisesti ongelmanratkaisua sisältävissä tehtävissä. Lisääntyvä monimuotoisuus organisaatioissa ei vaadi suuria voimavaroja, käytännössä hieman lisää johtamisosaamista, sekä empatiaa kollegoja ja työkavereita kohtaan.

Dokumentti ottaa kantaa väestön ikääntymiseen sekä ulkomaisen työvoiman käytön asenteiden ja ennakkoluulojen lisäksi arkipäiväisempiin asioihin, kuten tiimien ryhmähenkeen ja kielitaitoon. Eri alojen asiantuntijat tarkastelevat ilmiötä ja sen seurauksia ratkaisuineen monelta eri kantilta. Omaa näkökulmaansa avaavat esimerkiksi vuoden rekrytoijaksi valittu Petteri Tuomimaa, organisaatiokonsultti Priyanka Banerjee ja kansainvälinen hr-asiantuntija Kirsi Korhonen yhdessä yhdeksän muun asiantuntijan kanssa. 

Ulkomaisen työvoiman hyötyjä ja riskejä arvioidaan yrityksen strategiselta kantilta, mutta myös kansantalouden näkökulmasta.

Kouluttaminen maksaa hyvinvointivaltiollemme valtavasti peruskoulutuksen ja korkeakouluopintojen muodossa.

Ulkomaisella työvoimalla ohitamme tämän vaiheen, ja valtiomme alkaa kerätä työvoiman etuja - veroja kansantaloudelle. Jos haluamme pitää eläkeiän alle 70 ikävuodessa, yritystemme pitää pystyä hyödyntämään ulkomaista työvoimaa usealla alalla. 

Onko maailman paras koneisto mahdollista rakentaa vain suomalaisella työvoimalla? Kun työnhakua ja -tekoa tarkastellaan suomalaisen yrityksen ja ulkomaalaisen työnhakijan silmin, on kokonaisuutta helpompi ymmärtää – molempia osapuolia koskettavat haasteet vaativat usein vain rohkeutta kohdata ne. Kielitaito on yksi haastavimmista aiheista. Haluammeko, että ulkomainen työvoima oppii suomen kielen, vai siirrymmekö käyttämään englantia työkielenä? Dokumentissa kieleen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan useasta näkökulmasta, ja siihen ottavat kantaa niin suomalaiset, kuin ulkomaalaisetkin asiantuntijat. Yritysten moninaisuus takaa tärkeän edun tulevaisuuteen ja sen strategiset hyödyt eivät koske vain yksittäistä yritystä vaan koko yhteiskuntaamme. On tilastollisesti mahdotonta, että kaikki osaajat löytyisivät suomalaistaustaisista. 

Mikä on mielestäsi Suomen tulevaisuus väestön ikääntyessä?