Työhyvinvointi

Tule töihin sellaisena kuin olet – Veikkauksella on tilaa erilaisuudelle

Veikkaus Oy

Vastuullinen työpaikka

Veikkauksella panostetaan ryhmähenkeen ja psykologisesti turvalliseen yhteisöön, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Työpaikan vahva yhteishenki ja psykologinen turvallisuus nousevat Veikkauksen henkilöstötutkimuksissa selkeinä vahvuuksina.

– Räiskyvän tyypin ei tarvitse pienentää itseään, eikä hiljaisemman tarvitse väkisin yrittää olla supliikki, markkinointisuunnittelija Elina Eloranta-Linnala kuvailee psykologisesti turvallista ilmapiiriä.

Veikkauksella yksitoista vuotta työskennellyt Eloranta-Linnala arvostaa työnantajassaan sitä, että työntekijä otetaan huomioon yksilönä ja erilaisuudelle on tilaa.

– Olen itse tyyppinä sellainen, etten tee selvää eroa ’työminän’ ja henkilökohtaisen persoonan välille. Psykologinen turvallisuus näkyy siinä, ettei itseään tarvitse muuttaa työpaikalla.
 

Nainen seisoo ja hymyilee

Elina Eloranta-Linnala

Eloranta-Linnala kertoo inspiroituvansa työkavereista, joiden kanssa voi jakaa myös työn ulkopuolisia asioita.

– Töissä vietetään niin iso osa arjesta, että on tärkeää voida työskennellä ammattilaisten kanssa, jotka ovat enemmänkin kuin pelkkiä työkavereita. Ihmissuhteet tekevät työstä merkityksellistä.

Psykologinen turvallisuus tukee motivaatiota

Yhteisöllisyys on noussut organisaatioissa puheenaiheeksi koronapandemian jälkimainingeissa. Monilla työpaikoilla etä- tai hybridimallista on tullut uusi normaali. Työkavereita tavataan yhä useammin kameran välityksellä. Tutkimusten mukaan etätyö on lisännyt sosiaalista eristäytyminen työpaikoilla.

Veikkauksen brändi- ja lojaliteettipäällikkö Sanna Pietiäinen kannustaa tiimejä jättämään tilaa myös vapaamuotoisille kohtaamisille.

– Työyhteisö on kaikista merkittävin työn voimavara työhyvinvoinnin kannalta. Siihen kannattaa panostaa nyt, kun töitä tehdään sekä toimistolta että kotoa.”

”Olemme kaikki erilaisia persoonia, joille on tärkeää tulla kohdatuksi omana itsenään.”

Psykologinen turvallisuus ei suinkaan tarkoita, että kaikesta oltaisiin samaa mieltä tai että kaikkia ehdotuksia tuettaisiin. Päinvastoin, turvallisessa ilmapiirissä erilaiset mielipiteet hyväksytään ja niistä otetaan oppia.

– Aiheesta tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että psykologinen turvallisuus on yhteydessä luovuuteen, ratkaisukeskeisyyteen ja innovatiivisuuteen. Sen avulla päästään todennäköisemmin tavoitteisiin ja ihmiset ovat myös motivoituneempia antamaan panoksensa työlle, Pietiäinen kertoo.

Esihenkilö johtaa esimerkillä

Omassa tiimissään Pietiäinen pyrkii luomaan tilan, jossa myös epäonnistumiset ovat sallittuja ja jokaisen mielipide on arvokas. Ongelmia ei lakaista maton alle ja kuka tahansa voi halutessaan haastaa mielipiteitä.

– Selkeät tavoitteet ja vastuualueet tukevat psykologista turvallisuutta. Yhteinen suunta ja selkeät pelisäännöt luovat turvaa toimia autonomisesti. Etäjohtamisessa korostuu myös fasilitoinnin merkitys, jotta kaikkien ääni pääsee kuuluviin, Pietiäinen muistuttaa.

Nainen istuu sohvalla ja hymyilee

Sanna Pietiäinen

Psykologisesti turvallisessa yhteisössä voi nostaa esiin keskeneräisiä ajatuksia, kysyä kysymyksiä, ilmaista huolia, pyytää apua ja myöntää virheitä ilman, että joutuu pelkäämään tulevansa nolatuksi tai vähätellyksi. Näin ollen osataan puuttua ajoissa työssä ilmeneviin haasteisiin ja tarvittaessa ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

Pietiäinen kertoo, että jos hän itse esihenkilönä tekee virheen, hän nostaa sen esille muistuttaakseen, että kaikki mokaavat joskus, eikä sitä tarvitse hävetä tai pelätä.

– Työyhteisö ei kehity, jos kukaan ei uskalla tuoda epäkohtia esille. Psykologinen turvallisuus tuo mukanaan jatkuvaa oppimista.

 

Toimittaja: Väinö Vasara
Valokuvaus: Jani Lappalainen

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Veikkauksen kanssa.