Työuran alussa

Tukea ammatilliseen koulutukseen tarvitaan

1.4.2016 klo 7:00

Yhä useampi palaa koulunpenkille täydentääkseen osaamistaan tai hankkiakseen uuden ammatin.

Aikuisena opiskeleminen ei välttämättä ole helppoa. Monet tarvitsevat tukea selviytyäkseen ammatillisesta koulutuksesta. Tämä ilmenee kasvatustieteen maisteri Kaisa Rädyn väitöstutkimuksesta, jossa selvitetään kuinka ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on vastattu aikuisten erityisen tuen tarpeeseen.

Oppilaitosten tulee räätälöidä opintoja yksilöllisesti. Lisäksi aikuisopiskelijan tulee lain mukaan saada tukea, jos hänellä on erityisen tuen tarve.

Opiskelutapoja kehitetään

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset ovat 2000-luvulla kehittäneet erilaisia tapoja, joilla voi tukea niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistukea. Tuki voi olla esimerkiksi tehtävien tekoon tau ajanhallintaan liittyvää apua. Myös henkilökohtaisia keskusteluja kouluttajan kanssa arvostetaan.

Aikuisilla opiskelun vaikeudet voivat johtua muun muassa erilaisista oppimisvaikeuksista tai aiemmista ikävistä koulumuistoista. Yksilöllisen tuen avulla ammatillista aikuiskoulutusta voidaan kuitenkin tarjota yhä laajemmalle kohderyhmälle. Helsingin yliopiston mukaan Kaisa Rädyn tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ammatillista aikuiskoulutusta kehitettäessä.

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Räty väittelee 1. huhtikuuta Helsingin yliopistossa erityispedagogiikan alaan kuuluvasta aiheesta Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Hän työskentelee tällä hetkellä opettajankouluttajana Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lähde: Talouselämä