Työhyvinvointi

Töissä sairastaminen ei kannata

10.9.2015 klo 9:26

Työlainsäädännön muutokset puhuttavat. Suomen Farmasialiitto on monen muun ohella huolissaan. Farmasialiiton mukaan töissä sairastaminen haavoittaa merkittävästi Suomen kilpailukykyä.

Suomen Farmasialiitto on erittäin huolissaan hallituksen 8. syyskuuta 2015 antamassa esityksessä linjatuista muutoksista työlainsäädäntöön. Suunnitelmat sisältävät merkittäviä heikennyksiä sekä laissa että työehtosopimuksissa. Nyt ehdotetut muutokset polkevat Farmasialiiton mukaan erityisesti naisvaltaisia ja matalapalkkaisia aloja kohtuuttomasti.

Farmasialiitto tiedostaa maamme talouden ja kilpailukyvyn vaikeudet ja ymmärtää tarpeen myös isoihin toimenpiteisiin. Nyt esitetyt toimenpiteet eivät kuitenkaan kaikilta osin edistä hallituksen tavoitteita.

Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnströmin mukaan sopimusyhteiskunnan ja yhteiseen näkemykseen pohjautuvan, kaikkia osapuolia osallistuttavan toimintakulttuurin rampauttaminen lainsäädännöllä ei edistä maamme talouden tervehdyttämistä. Sen sijaan hallituksen suunnittelemat toimet vaarantavat rauhan työmarkkinoilla ja uhkaavat suomalaisen palkansaajan jaksamista.

Työelämä kiristyy entisestään

Miten töissä sairastaminen lisää Suomen kilpailukykyä? Sairauslomien heikennyksillä on taatusti kauaskantoiset seuraamukset. Virossa ja Ruotsissa järjestelmä on johtanut sairaana töihin tulemiseen, jolloin alemman työtehon lisäksi useampi työntekijä on sairaana pidempiä jaksoja. Näin ollen kokonaispoissaoloaste nousee ja tuottavuus laskee.

Suomen Farmasialiitto toivookin, että hallituksen nyt linjaamia ehdotuksia lähdetään vielä tarkastelemaan selkeästi laajemmalla perspektiivillä kun mitä nyt on tehty.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström, kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi

www.farmasialiitto.fi