Työhyvinvointi

Toimitusjohtajat painottavat ihmisten johtamista

10.9.2018 klo 20:01

Future CEO 2018 -tutkimuksen mukaan toimitusjohtajat pitävät tärkeänä hyviä ihmissuhdetaitoja ja taitavaa henkilöstön johtamista.

Hallitus ja johtoryhmä arvioivat, että tulevaisuuden toimitusjohtajalta täytyy löytyä kykyä saada organisaatio ja henkilöstö puhaltamaan yhteen hiileen strategian mukaisesti. Toimitusjohtajien tämänhetkisiä sosiaalisia taitoja ei arvioitu erinomaisiksi.

Toimitusjohtajat kuvailevat nykyistä yrityskulttuuria turvalliseksi, kokeilevaksi ja kommunikoivaksi, mutta johtoryhmän ja hallituksen arvion mukaan nykyistä yrityskulttuuria kuvaa paremmin tuloskeskeisyys ja hierarkkisuus.

Johtoryhmä, hallitus sekä toimitusjohtajat itse arvioivat toimitusjohtajien vahvuusalueiksi nopean päätöksenteon, ongelmiin tarttumisen ja niiden ratkaisemisen sekä sovituista asioista ja lupauksista kiinni pitämisen.

Kaikki vastaajaryhmät kokivat, että toimitusjohtajien heikoimpia osaamisalueita olivat selkeiden prosessien ja systemaattisen toiminnan luominen, tekoälyn, esineiden internetin, kiertotalouden, jakamistalouden ja palvelullistamisen tuomien bisnesmahdollisuuksien ymmärtäminen. Noin viidesosa toimitusjohtajista arvioi work-life-balancensa erinomaiseksi ja neljäsosa heikoksi.

Lähde: Ilmarinen