Työllisyysnäkymät

Toimeenpanon edellytykset työpaikalla

Tiesitkö, että pelkkä motivaatio ei yksin riitä tavoitteen ja tulosten saavuttamiseen - tai että hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty? Tämän vuoksi monet vahvastikaan motivoituneet ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan.

Motivaatio ei pysy yllä, eivätkä suunnitelmat toteudu vahvallakaan tahdolla, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimeenpanon taitoa eli volitiota.

– Toimeenpanon edellytyksiä ovat tavoitteen hallinta ja itseluottamus. Nämä jäävät usein yrityksen johdolta huomioimatta vaikka ne vaikuttavat vahvasti juuri työvireen ja motivaation ylläpitoon, Toimeenpanon voimasta kirjan kirjoittanut Volition Booster, yritysvalmentaja Ria Parppei sanoo.

Vuorovaikutus on johtamisen työkalu

Vuorovaikutus on johtamisen työkaluista tärkeimpiä. Valmentava vuorovaikutus on toimeenpanon kehittämisen ja johtamisen työkalu. Sen tarkoituksena on auttaa johdettavaa pysymään oikeassa suunnassa ja pitämään työvire yllä.

– Valmentava vuorovaikutus koostuu dialogisista taidoista ja rakenteesta. Dialogiset taidot tukevat yksilön kehittymistä, rakenne pitää keskustelun oikeissa asioissa ja varmistaa etenemisen sekä tavoitteen saavuttamisen, Ria Parppei sanoo.

Koska volitio on merkittävin ihmisen tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä, se edellyttää toisenlaista johtamista kuin motivointi ja innostaminen. Perinteiset motivointiin tarkoitetut toimenpiteet eivät synnytä tai ylläpidä tavoitteen saavuttamiseen tähtäävää työskentelyä.

– Volition ja toimeenpanokyvykkyyden kehittyminen näkyy sekä henkilöstötuottavuudessa että henkilöstön työhyvinvoinnissa. Taitona se on siirrettävissä tilanteesta toiseen, joten se mahdollistaa meille jatkuvassa muutoksessa menestymisen. Ja koska kyse on taidosta, sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa, Parppei muistuttaa.

Sparraus kannattaa

Jokaisella organisaatiolla on omanlaisensa johtamisjärjestelmä ja tapa johtaa. Tämän vuoksi hyvin tarkkaa ja yleispätevää ohjetta johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja toteuttamiseen ei ole. Tärkeintä on kuitenkin riittävä ja tarkoituksenmukainen sparraus, jolla mahdollistetaan systemaattinen toimeenpanotaidon kehittäminen ja johtaminen.

– Tavoitteeseen sitoutumisen lisäksi itseluottamus ja minäpystyvyys ovat avainasemassa yksilön työskentelyssä. Sisäisen kontrollin tunne sekä toiminnan suuntaaminen lisäävät työvirettä ja asiat etenevät toivotulla tavalla, Parppei summaa.

Minäpystyvyys ja itseluottamus ovat asioita joita toisilla on enemmän kuin toisilla, mutta niitäkin voi kehittää taidokkaan sparrauksen avulla.

– Myös uskomukset vaikuttavat sitoutumiseen ja rohkeuteen. Uskomukset muodostavatkin perustan toimeenpanon taidon edellytyksille; tavoitteen hallinnalle ja itseluottamukselle. Kun pystyy hyvän sparrauksen avulla murtamaan uskomuksia ja löytää oman minäpystyvyytensä ja lisäksi saa itse vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen, lisää se sisäisen kontrollin tunnetta ja volitio pysyy yllä, Ria Parppei muistuttaa.

Kysy itseltäsi:

Mikä on tavoitteesi ja mistä tiedät, että olet sen saavuttanut?

Mikä tekee tavoitteestasi sinulle henkilökohtaisesti merkityksellisen?

Miten rahkeesi riittävät tavoitteesi saavuttamiseen?

Miten pystyt vaikuttamaan työsuoritukseen, jolla saavutat tavoitteesi?

Miten suunnittelet, priorisoit ja keskityt tekemiseesi saavuttaaksesi tavoitteesi?

Miten kanssaihmiset tukevat tavoitteesi saavuttamista, miten käsittelet tehtävääsi liittyvät negatiiviset tunteet ja miten varmistat hallinnan tunteen?

Asiantuntijana: Volition Booster, Executive Coach (PCC), TkT, KTM, KM Ria Parppei

www.riaparppei.com

Lue myös Ria Parppein kirja: Tee, toimi, saa aikaan. Kehitä ja johda toimeenpanoa, Alma Talent.