Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015. Muutosten myötä tilaajan selvitysvelvollisuus kattaa jatkossa myös työterveyshuollon järjestämisen.

Tilaajavastuulaki eli laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä velvoittaa vuokratyöntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa käyttävät yritykset eli tilaajat varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyö- tai alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa.

Pääsääntöisesti lakia sovelletaan tilaajaan silloin, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 7 500 euroa ilman arvonlisäveroa.

Syyskuussa voimaan tulleet lakimuutokset koskevat muun muassa tilaajan selvitysvelvollisuuden laajuutta, lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan selvittämistä ja laiminlyöntimaksujen suuruutta. Muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka on solmittu 1.9.2015 tai sen jälkeen.

Jatkossa tilaajan on hankittava sopimuskumppaniltaan muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi toimittamalla kopio työterveyshuoltosopimuksesta.

Tilaajavastuulain velvoitteiden rikkomisesta tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20.000 euroa ja korotetun maksun 65.000 euroa. Laissa erikseen määritellyissä tilanteissa maksettavaksi tulevaa korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin, ei vain rakentamistoimintaan liittyviin sopimuksiin.