Työhyvinvointi

Tiedon puute ruokkii ennakkoluuloja

1.9.2016 klo 7:00

Pakolaisten vastaanottamista koskevan tunneperäisen keskustelun vuoksi asiallisen tiedon tuottaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden uutuusteos Pakolaisuudesta kotiin on käsikirja kaikille pakolaisuudesta ja kotouttamisesta kiinnostuneille.

Maailman kriisialueiden jatkuva sotatila on pakottanut miljoonat ihmiset pakenemaan kodeistaan kohti turvallisempia oloja. Samaan aikaan vastaanottavia maita piinaavat talousongelmat ja työttömyys sekä lisääntyvien terrori-iskujen pelko.

Pakolaisuudesta kotiin kokoaa yhteen pakolaisuuskysymyksen lainsäädännöllisiä, poliittisia ja ekologisia näkökulmia sekä pohtii sosiaalityöhön, terveydenhuoltoon, ihmisoikeuksiin, uskontoon ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Siinä perehdytään pakolaisuuden vaiheisiin syntyprosessista aina paikan löytymiseen uudesta kotimaasta. Erityishuomio kiinnittyy kotouttamiseen: sen onnistuminen hyödyttää sekä ihmistä itseään että vastaanottavaa maata. Teoksessa äänen saavat paitsi auttajat myös pakolaiset itse tarinoidensa kautta. Kirjoittajat ovat tutkijoita ja käytännön pakolaistyön ammattilaisia.

Pakolaisuudesta kotiin sopii oppilaitoksille turvapaikka- ja pakolaisuusteemojen opetukseen, käsikirjaksi työssään turvapaikanhakijoita kohtaaville ja kaikille teemasta kiinnostuneille. Teoksen ovat toimittaneet Diakin TKI-yliopettaja ja Helsingin yliopiston dosentti TT Raili Gothóni ja Diakin yliopettaja VTT Ulla Siirto.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa asiantuntijoita diakonia-, kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja tulkkauksen aloille. Sillä on toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.