Blogi

Testataanko liikaa?

Oletko joskus ollut testattavana työpaikkaan liittyen? Onko sinusta tuntunut, että testi oli turha tai jopa hömppää? Minä olen ollut testattavana tai tehnyt testejä kymmeniä kertoja. Olen vienyt läpi satoja testejä niin henkilökohtaisen kehittymisen kuin rekrytoinnin tueksi. Ymmärrän ja tunnen tuon pohdintasi, joka on oikeasti tärkeä ja merkityksellinen.

Testauksia toteuttavat monet toimijat ja testaustyökaluja on satoja. Testit on aina tehty jotain tarkoitusta varten, vaikka niitä sitten saatetaankin käyttää muuhunkin. Valitettavasti osa testeistä on luotu vain yksi tavoite mielessä, testin tekijän muun palvelun myyminen. Eivätkä kaikki edes kestä tieteellistä tarkastelua. Valinta ja tulosten tulkitseminen ovat useimmille vaikeaa, joskus jopa mahdotonta .

Erilaiset testaukset ovat siis yhä enemmän saamassa sijaa työyhteisöissä, rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämisessä. Testaaminen on ehdottomasti kannatettavaa, mutta vain kun muutamat reunaehdot täyttyvät:
1. käytettävän testin tulee oikeasti olla tieteellisesti vahvalla pohjalla
2. testin tehnyt henkilö saa tulokset ja tarvittavan palautteen (palaute pitää olla testausjärjestelmän mukainen)
3. tuloksia käytetään osana muuta arviointia
4. testausta käytetään kun jotain on olennaisesti muuttunut; uusi työpaikka tai selkeästi uusi ja erilainen työtehtävä. Oikeanlaisella testillä saadaa kuitenkin merkittävästi parannettua niin yksilön kehittymisen kuin rekrytoinnin onnistumisen edellytyksiä. Oikea testi oikeassa paikassa voi tuottaa organisaatiolle jopa kymmenien prosenttien tuottavuus ja/tai liiketulos loikan. Yksilön kannalta hyvä testi tekee onnistumisen todennäköisemmäksi ja työn tekemisen mielekkäämmäksi.

Yksi merkittävimmistä haasteista laadukkaidenkin testien käytössä on, että helposti jätetään se ratkaiseva osa testaamatta. Ei nimittäin riitä, että   testataan yksi henkilö, vaan on tiedettävä millainen kokonaisuus työyhteisöstä muodostuu. Useimmiten, kun koetaan että testauksen antama tulos ei ole osunut kohdilleen (esim. rekrytoitu lähteekin pian pois tai joudutaan jopa työsuhde päättämään), kyse ei olekaan tuon henkilön testin antamasta tuloksesta, vaan eri ihmisten yhteen sovittamisen ymmärtämisessä epäonnistumisesta.

Tiimin tai työyhteisön testaaminen ja sen myötä yhteisen käsityksen muodostaminen on liiketaloudellisesti ehkä organisaation parhaiten kannattava investointi. Ihmisen erilaisuuden hyödyntämisestä muodostuu kokonaisuuksia, jotka ovat osiensa tulo. Parantunut kommunikaatio, parempi työilmapiiri ja parempi sitoutuminen ovat niitä tekijöitä, jotka näkyvät asiakkaille ja jotka vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin positiivisesti.

Testaamisessa ei päde ajattelu, että kerran testattu, se riittää. Saamme vuorokaudessa jopa 60 000 signaalia. Vaikka suurin osa niistä onkin tuttuja, niin jo 1 %   tarkoittaa, että kohtaamme 600 uutta asiaa vuorokaudessa. Ja jokainen uusi asia muodostuu meille jonkinlaiseksi opiksi, vaikuttaa meidän persoonaamme. Persoonamme kehittyy ja kehittymisen suunta tiimin jäsenten välillä voi olla kovinkin erilainen. Siksi esim. 3-5 vuoden välein tapahtuva testaus parantaa yhdessä toimimisen edellytyksiä. Ja aina, kun yksikin tiimissä vaihtuu, on syytä muodostaa uudesta tiimistä kokonaiskuva.

Valitse työkalu, joka on luotettava, tarkoitettu työelämässä toimimisen arviointiin ja joka mahdollistaa myös tiimin tuloksen muodostamisen. Varmista testin käytettävyys eri lähteistä, pyydä esimerkki raportista nähtäväksesi ja kysy, miltä tulokset näyttävät kun vastaaja on tuohon saamaasi malliin nähden kovin erilainen. Käytä vuosien varrella muutamaa eri menetelmää, jotta saat monipuolisempaa tietoa. Hyvin suoritettu testaus ja siitä annettu yksilöllinen ja tiimitason palaute vaikuttavat positiivisesti toimintaan, jopa seuraavana päivänä. Oman   ainutlaatuisuuden ja vahvuuksien esille saaminen vähentää työntekijöiden stressaantumista joka johtaa tuottavuuden ja innovatiivisuuden parantumiseen. Parempi työhyvinvointi vähentää myös sairauspoissaoloja.

Testaamista voi olla liikaa, mutta laadukas testaaminen ja tulosten hyödyntäminen löytyy lähes jokaisen hyvin menestyvän organisaation työkalupakista. Eräs tutkittu ja tieteellisesti vahvalla pohjalla oleva sekä yksilön että tiimin osalta tietoa antava järjestelmä on Emotions and Behaviours at Work, www.ebwonline.com. Haluaisitko tietää lisää? Poikkea ilmaiseen valmennukseen Work Goes Happy tapahtumaan 15.3. Helsingissä. Varaa paikkasi - toimi nopeasti, paikkoja on rajatusti! Voit toki myös kysyä lisää suoraan minulta: kari@johtajuustaito.fi

Johtajuustaito.fi on ihmisten ja sen kautta organisaatioiden tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen erikoistunut valmennus- ja testausorganisaatio.

Kari I. Mattila, Johtajuuden kehittäjä, Improving Your leadership

Kurkkaa kirjaa